Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

tekst Си Пакъ

  • Wykonawca: Vladimir Baragun (Владимир Бэрэгъун)
Kabardian
Kabardian
A A

Си Пакъ

(Ежьу) Арэда, арэда,
Арэда, радэ, арадэ.
 
Арадэ си Пакъ,
Пакъэри дахэу мэуджыр,
ПхъэвакъэрикIуэри си Пакъ,
Мастэ гъэфийхэр зи Iэпэ,
Зи Iэпэ-лъапэр икъугъэ,
Пщащэ икъугъэри си Пакъ,
Арадэ си Пакъ.
 
(Ежьу) Арэда, арэда,
Арэда, радэ, арадэ.
 
Арадэ си Пакъ,
Пакъэри дахэу мэуджыр,
IэфракIэ кIэщIыр си Пакъ,
МастэкIэ щридэри си Пакъ,
Дэным хуэижэри си Пакъ,
Дэным хуэIэзэри си Пакъ,
Арадэ си Пакъ.
 
(Ежьу) Арэда, арэда,
Арэда, радэ, арадэ.
 
Арадэ си Пакъ,
Пакъэри дахэу мэуджыр,
Мастэ пэгъэплъыр си Пакъ,
Дыщэ пыжьидэри си Пакъ,
Нэжьгъуц утIэрэзри си Пакъ,
Дахэу дэщIынри си Пакъ,
Арадэ си Пакъ.
 
(Ежьу) Арэда, арэда,
Арэда, радэ, арадэ.
 
Арадэ си Пакъ,
Пакъэри дахэу мэуджыр,
Пакъэри уджым яхыхьэм,
Къоуджхэ пэлъэуэ-плIахэу,
Пакъэри уджым хэкIыжмэ,
Къоуджхэ къэщэуэ-плIахэу,
Арадэ си Пакъ.
 
(Ежьу) Арэда, арэда.
 
Dzięki!
Przesłane przez użytkownika Kevin RainbowKevin Rainbow w 2022-06-27

 

Vladimir Baragun: Top 3
Komentarze
Read about music throughout history