Wang Yibo teksty piosenek

Wang Yibo
Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
FIREangielskirosyjski #1 #2
Just Danceangielski, chiński
Just Dance
rosyjski #1 #2
ukraiński
Luckyangielski, chiński
Lucky
rosyjski
不放弃 (Never give up)chiński
Day Day Up
rosyjski
世界上的另一个我 (shì jiè shàng de lìng yī gè wǒ)chiński
Day Day up
二次初恋 (Once Again)chiński
Once Again OST
rosyjski
冬天里的一把火 (Live) [cover] (dōng tiān lǐ de yī bǎ huǒ)chiński
cover
冬梦飞扬 [Flying Winter Dream]angielski
别人家的小孩 (Live) (bié rén jiā de xiǎo hái)chiński
Produce 101 China
rosyjski
可惜我是水瓶座 (Too Bad I'm An Aquarius) (cover) (kě xī wǒ shì shuǐ píng zuò)chiński
Day Day up
rosyjski
因为我们在一起 (Because we are together)chiński
Single
angielski
rosyjski
在希望的田野上 (Live) [cover] (zài xī wàng de tián yě shàng)chiński
Day Day up
垃圾分类 (Waste segregation) (lā jī fēn lèi)chiński
Happy Camp Show
天天向上 (Day Day Up)chiński
Day Day up
rosyjski
angielski
对你爱不完 (Duì nǐ ài bù wán )chiński, angielski
cover
rosyjski
小幸運 (A Little Happiness) (cover)chiński
Day Day Up
rosyjski
山河星光 (shān hé xīng guāng)chiński
干杯 (Cheers) [cover] (gàn bēi)chiński
Day Day Up
平凡中的不平凡 (Extraordinary in the Ordinary) (píng fán zhōng de bù píng fán)chińskirosyjski
当 (cover) (dāng)chiński
Day Day up
情非得已 (Had To Let It Happen) (cover) (qíng fēi dé yǐ)chiński
Day Day up
rosyjski
我的世界守则 (The Rules of My World) (wǒ de shì jiè shǒu zé)angielski, chiński
single
angielski #1 #2
rosyjski
新春旺18 (Live) (xīn chūn wàng18)angielski, chiński
无感 (No Sense) (wú gǎn)angielski, chiński
《无感》
angielski
rosyjski #1 #2 #3
ukraiński
有你在身边 (yǒu nǐ zài shēn biān)chiński
Single
rosyjski
有你的快乐 (Live) [cover] (yǒu nǐ de kuài lè)chiński
Day Day up
rosyjski
沧海一声笑 (Live) (cāng hǎi yī shēng xiào)chiński
Day Day up
流星雨 (Meteor Shower) (cover) (liú xīng yǔ)chiński
Day Day up
rosyjski
渴望光荣 (Longing For Glory)chiński
热血今朝 (rè xuè jīn cháo)chiński
抗 美援朝保家卫国/National Memory
rosyjski
爱你就是你 (Live) (ài nǐ jiù shì nǐ )chiński
(2018湖南卫视跨年演唱会)
牛起来 (niú qǐ lái)chiński
空投计划 (Airdrop Plan) (kōng tóu jì huà)chiński, angielski
Peace Elite Airdrop Carnival Theme Song
rosyjski
给妈咪 (Dear Mom / To Mommy) (gěi mā mī)chiński
Single
rosyjski #1 #2
萱草花 [cover] (xuān cǎo huā)chiński
Day Day Up
rosyjski
让我为你唱一首歌 (Let me sing for you) (cover) (ràng wǒ wèi nǐ chàng yī shǒu gē)chiński
cover
rosyjski
说剑 (Saying Sword) (shuō jiàn)chiński
Moonlight Blade OST
Transliteracja #1 #2
angielski
rosyjski
趁你还年轻 (While you are still young) (cover)chiński
Day Day up
rosyjski
青春恰时来 (Youth Comes in Time)chińskirosyjski
angielski
青春的模样 (qīng chūn de mó yàng)chińskirosyjski
鲨影 (shā yǐng)angielski, chiński
巨齿鲨OST
rosyjski
龙的传人 (Descendants of the Dragon) (lóng de chuán rén)angielski, chiński
Hunan TV New Year 2020
rosyjski
Powiązane z Wang YiboOpis
UNIQartystamain dancer, rapper
Moje komentarze
Read about music throughout history