Advertisements

Zaz teksty piosenek

Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
Appât de veloursfrancuskivideoangielski #1 #2
czeski
hiszpański
holenderski
niemiecki
rosyjski
Aux détenteursfrancuskivideo
Sans tsu tsou (2011)
angielski
bułgarski
hiszpański
macedoński
niemiecki
rumuński
włoski
Bellefrancuskivideoangielski
bułgarski
chiński
czeski
fiński
grecki
hebrajski
hiszpański
japoński
niemiecki
perski
rumuński
serbski #1 #2
turecki
włoski
łotewski
Ces petit riensfrancuskivideoangielski #1 #2
bułgarski
czeski
fiński
grecki
hiszpański #1 #2 #3
japoński
rumuński
turecki
węgierski
włoski
holenderski
Cette journéefrancuskivideo
Recto verso
angielski
bułgarski
hiszpański #1 #2 #3
niemiecki
rosyjski
turecki
Comme ci comme çafrancuskivideo
Recto verso
angielski
bułgarski
chorwacki
czeski
fiński
hiszpański
japoński
turecki
ukraiński
włoski
łotewski
rumuński
Cœur volantfrancuskivideo
Hugo
angielski #1 #2
bułgarski
fiński
hiszpański #1 #2
macedoński
turecki
włoski
Dans ma ruefrancuskivideo
Zaz (2010)
Interlingua
angielski
bułgarski
chiński
czeski
fiński
grecki
hebrajski #1 #2
hiszpański #1 #2 #3
macedoński
niemiecki #1 #2
perski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
ukraiński
węgierski
włoski #1 #2
łotewski
Dans mon Parisfrancuskivideo
Paris
angielski
czeski
Demain c'est toifrancuskivideo
Effet miroir (2018)
angielski
bułgarski
chiński
hiszpański
holenderski
niemiecki
Déterrefrancuskivideo
Recto Verso (2013)
angielski
bułgarski
fiński
hiszpański
Éblouie par la nuitfrancuskivideo
Zaz (2010)
angielski #1 #2 #3 #4 #5
arabski
bułgarski #1 #2 #3
chiński
czeski
fiński
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
holenderski
japoński
macedoński
malajski
niemiecki #1 #2
perski
polski
rosyjski
rumuński #1 #2
serbski
szwedzki
turecki #1 #2
węgierski
włoski
En rêvefrancuskivideo
Recto verso
angielski
hiszpański
holenderski
niemiecki
włoski
Ensemblefrancuskivideo
Recto verso
angielski
grecki
hiszpański
rosyjski
Gaminefrancuskivideo
Recto verso
angielski
chorwacki
fiński
hiszpański
niemiecki
polski
rosyjski
rumuński
włoski
Historia de un amorhiszpańskivideo
Zaz
angielski #1 #2
azerbejdżański
bośniacki
bułgarski
francuski
hebrajski
japoński
macedoński
perski
rosyjski
rumuński
turecki #1 #2
Il est cinq heures, Paris s'éveillefrancuskivideoniemiecki
J'ai tant escamotéfrancuskivideo
Recto verso
angielski
czeski
hiszpański
J'aime à nouveaufrancuskivideo
Zaz
bułgarski
chorwacki
fiński
grecki
hiszpański #1 #2
macedoński
niemiecki #1 #2
portugalski
turecki
włoski
angielski
japoński
J'aime Paris au mois de maifrancuskivideo
Paris
angielski
fiński
hiszpański
niemiecki
J'aime, j'aimefrancuskivideo
L'effet miroir
angielski
holenderski
kataloński
J'arrive pasfrancuskivideo
Sans tsu tsou
angielski
bułgarski
fiński
hiszpański
turecki
Je parlefrancuski
Je rentrefrancuskivideo
Recto/Verso
angielski
hiszpański
holenderski
niemiecki
Je saute partoutfrancuskivideo
Sans Tsu Tsou (2011)
angielski
bułgarski
macedoński
niemiecki
Je veuxfrancuskivideo
Zaz (2010)
IPA
albański #1 #2
angielski #1 #2
arabski #1 #2 #3
azerbejdżański #1 #2
bośniacki #1 #2
bułgarski #1 #2
chiński
chorwacki
czeski #1 #2 #3 #4
esperanto
fiński
grecki #1 #2
hebrajski #1 #2
hiszpański #1 #2 #3 #4 #5
holenderski #1 #2
indonezyjski
japoński #1 #2
kurdyjski (kurmanji)
kurdyjski (sorani)
lombardzki
macedoński
niemiecki #1 #2 #3 #4
perski #1 #2
polski
rosyjski #1 #2
rumuński #1 #2
serbski #1 #2 #3
szwedzki
słoweński
turecki #1 #2
ukraiński
węgierski #1 #2
włoski
łotewski
L'oiseaufrancuskivideo
Belle et Sébastien BO
angielski
chiński
czeski
hiszpański
niemiecki
La chanson des vieux amantsfrancuskiangielski
hiszpański
serbski
turecki
La complainte de la buttefrancuskivideo
Paris
angielski
niemiecki
La féefrancuskivideo
ZAZ
angielski
bułgarski #1 #2
czeski
fiński
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2
japoński #1 #2
litewski
macedoński
niemiecki
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
słoweński
turecki
węgierski
włoski #1 #2
dragon
la jazz et la javafrancuskiczeski
La lessivefrancuskivideo
Recto verso
angielski
fiński
hiszpański
niemiecki
rosyjski
rumuński
turecki
ukraiński
La Lunefrancuskivideo
Recto verso
angielski
fiński
grecki
hiszpański
niemiecki
portugalski
włoski
łotewski
La mélancoliefrancuskivideoangielski
hiszpański
włoski
La part d'ombrefrancuskivideo
Recto verso
angielski
chorwacki
fiński
grecki
hiszpański
La pluiefrancuskivideoangielski #1 #2 #3 #4
arabski
bośniacki
bułgarski
gruziński
hindi
hiszpański
japoński
macedoński
niemiecki
perski
rosyjski #1 #2
rumuński
turecki
łotewski
Laissez-moifrancuskivideo
Recto Verso
angielski
hiszpański
holenderski
rosyjski
Laponiefrancuskivideo
Effet Miroir
angielski
kataloński
perski
Le long de la routefrancuskivideo
ZAZ
angielski
arabski
bułgarski #1 #2
chorwacki
czeski
fiński
hiszpański #1 #2 #3
japoński
macedoński
niemiecki #1 #2
perski
polski #1 #2
turecki
włoski
Le retour du soleilfrancuskivideo
Recto verso
angielski
hiszpański
holenderski
Les passantsfrancuskivideo
ZAZ
angielski
bułgarski
chorwacki
fiński
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2
japoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński
serbski
turecki #1 #2
ukraiński
włoski
Ma déchirurefrancuskivideoangielski
bośniacki
bułgarski
hiszpański
niemiecki
Ma foliefrancuskivideoangielski
bułgarski
hiszpański
macedoński
turecki
Ma valsefrancuskivideo
Effet miroir
angielski
Mes souvenirs de toifrancuskivideohiszpański
niemiecki
Mi va [Je veux]włoskivideoangielski
bośniacki
francuski
niemiecki
rosyjski
Mon p'tit loupfrancuskiangielski
bułgarski
hiszpański
rumuński
serbski
Mon songefrancuskivideoangielski
chiński
Naïafrancuskivideoangielski
Ni oui ni nonfrancuskivideo
ZAZ
angielski #1 #2 #3
bułgarski #1 #2
czeski
fiński
hiszpański #1 #2
macedoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
włoski
Nos viesfrancuski
Effect mirroir
holenderski
Nous deboutfrancuskivideoangielski
hiszpański
niemiecki
turecki
włoski
On irafrancuskivideo
Recto verso
angielski #1 #2 #3 #4
bułgarski
chorwacki
czeski
fiński
grecki
hiszpański
japoński
niemiecki
perski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
ukraiński
węgierski
włoski
On s'en remet jamaisfrancuskivideo
Effet mirroir
portugalski
Oublie Louloufrancuskivideo
Recto Verso
angielski
bułgarski
włoski
Paris sera toujours Parisfrancuskivideo
Paris (2014)
chiński
niemiecki
włoski
Pas l'indifférencefrancuskivideoangielski
hiszpański
rosyjski
Plumefrancuski
Effet Miroir
angielski
Port cotonfrancuskivideo
Zaz
angielski
bułgarski #1 #2
fiński
hebrajski
hiszpański #1 #2
macedoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
włoski
japoński
Pourquoi Tu Joues Fauxfrancuski
Pray the Sunshinefrancuskivideo
Sans tsu tsou
angielski
Prends garde à ta languefrancuskivideo
Zaz
angielski
bułgarski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
rumuński
turecki
włoski
Qué vendráfrancuski, hiszpańskivideo
Effet miroir (2018)
Transliteracja
albański
angielski
arabski
bułgarski #1 #2
chiński
francuski
hiszpański
holenderski
kataloński
niemiecki
serbski
turecki
włoski
rosyjski
Résigne-moifrancuski
Sifrancuskivideo
Recto Verso
angielski #1 #2 #3 #4 #5
bułgarski #1 #2
chorwacki
czeski
fiński
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2
holenderski
japoński
niemiecki
perski
portugalski
rumuński
serbski
turecki
ukraiński
węgierski
włoski
arabski
hindi
maori (maoryjski, maoryski)
Si C'était à Refairefrancuski
Effet Miroir
Si jamais j'oubliefrancuskivideo
Sur la route (2015)
albański
angielski #1 #2
chorwacki
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2
kataloński
niemiecki #1 #2
polski
portugalski
rumuński
serbski
szwedzki
tajski
turecki
włoski
łotewski
perski
Si je perdsfrancuskivideo
Recto verso
angielski #1 #2
bułgarski
chorwacki
grecki
hebrajski
hiszpański #1 #2
serbski
turecki
ukraiński
włoski
węgierski
Sous le ciel de Parisfrancuskivideo
Paris
angielski
chiński
chorwacki
hiszpański
perski
polski
T'attends quoifrancuskivideo
Recto Verso
angielski #1 #2 #3
hiszpański
rosyjski
turecki
ukraiński
Ton rêvefrancuskivideoangielski #1 #2
bułgarski
hiszpański
macedoński
Toujoursfrancuskivideo
Recto Verso
angielski
czeski
fiński
hiszpański
Tous les cris, les S.O.S.francuskivideo
Balavoine(s) (2016)
angielski
bułgarski
hiszpański
niemiecki
perski #1 #2
turecki
Toute ma viefrancuskivideo
Effet Miroir
Trop sensiblefrancuskivideo
Zaz
angielski
bułgarski
grecki
hiszpański #1 #2
holenderski
niemiecki #1 #2
rumuński
serbski
turecki
węgierski
włoski
japoński
Wapi Yolingala (kingala, ngala)video
Zaz (2009)
angielski
francuski
tongijski (Tonga)
rumuński
Zaz wykonywany również przezTłumaczenia
Marie-Paule Belle - La Parisiennefrancuskiangielski #1 #2
grecki
japoński
niemiecki
Édith Piaf - La vie en rosefrancuskivideo
Chansons parisiennes (1947)
IPA
Interlingua
angielski #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
arabski #1 #2 #3
azerbejdżański
chiński
chorwacki
czeski
duński
fiński #1 #2
grecki #1 #2 #3
hebrajski #1 #2 #3
hindi
hiszpański #1 #2
holenderski #1 #2
japoński
lombardzki
maltański
niemiecki
perski #1 #2 #3
polski
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński #1 #2
serbski #1 #2
szwedzki
słowacki
turecki #1 #2
wietnamski
węgierski
włoski #1 #2 #3
Joe Dassin - Les Champs-Élyséesfrancuskivideo
Les Champs-Élysées (1969)
IPA
Interlingua
angielski #1 #2 #3 #4 #5
arabski
bułgarski
chiński
chorwacki
fiński
grecki
hebrajski #1 #2
hiszpański
holenderski #1 #2 #3 #4
indonezyjski
japoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
słowacki
turecki
ukraiński
włoski
Édith Piaf - Padam padamfrancuskivideoangielski #1 #2
arabski
chorwacki
grecki
hiszpański
japoński
niemiecki
perski #1 #2
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński
turecki #1 #2
węgierski
Maurice Chevalier - Paris sera toujours Parisfrancuskivideoangielski #1 #2
chiński
chorwacki
grecki
hiszpański
niemiecki
włoski
Alejandro Fernández - Piensa en míhiszpańskivideoangielski #1 #2 #3
chorwacki #1 #2
czeski
grecki
perski
turecki
Daniel Balavoine - S.O.S. d'un Terrien en détressefrancuskivideoangielski #1 #2 #3 #4 #5
fiński
grecki
hiszpański
japoński
kurdyjski (sorani)
perski
rumuński
włoski
Daniel Balavoine - Tous les cris les SOSfrancuskivideo
Sauver l'amour (1985)
angielski
chorwacki
hebrajski
hiszpański
niemiecki
portugalski
rosyjski
serbski
szwedzki
turecki
Moje komentarze
StMStM    wt., 17/05/2011 - 08:36

ZAZ - Dans ma rue (Serbian Translation)

StMStM    wt., 17/05/2011 - 08:43

Zaz - La Fee (Serbian Translation)