Źródło ( Tradução para Inglês)

Advertisements
Polonês

Źródło

Płynie rzeka wąwozem jak dnem koleiny, która sama siebie żłobiła,
Rosną ściany wąwozu, z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny;
I im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy,
Sama biorąc na siebie cień zboczy…
 
Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła;
Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była –
Bo źródło
Bo źródło
Wciąż bije.
 
A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień, tej rzeki historia, tych brzegów –
Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie – wbrew sobie.
A hen, w dole blask nikły ciągle ziemię rozcina,
Ziemia nad nim się zrastać zaczyna…
 
Z obu stron żwir i glina, by zatrzymać go w biegu, woda syczy i wchłania, lecz żyje;
I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegom –
Bo źródło
Bo źródło
Wciąż bije.
 
I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni;
Tam ślad, prędzej niż ten, kto zostawił go, znika – niewidoczne bagienne są sidła.
Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki,
Więc jest nurt, choć ukryty dla oka!
 
Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna,
Niech się sypią lawiny kamieni!
I niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów,
Bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni
Jak nie rzeka podziemna?
 
Groty w skałach wypłucze,
Żyły złote odkryje –
Bo źródło
Bo źródło
Wciąż bije.
 
Adicionado por the_largest_primethe_largest_prime em Quarta-feira, 21/08/2019 - 14:39
Tradução para InglêsInglês
Alinhar parágrafos
A A

The Source

Versões: #1#2
River flows through a canyon on the bottom of a rut, that it has itself chiselled,
Canyon’s walls are rising, growing taller around, there’s plains up there it’s said;
The more of the water, the deeper it’ll roll,
on itself taking the slope’s shadow…
 
Sand runs from the stream, the stream on sand wriggles, its own into abyss strength exerts it;
But there’s a river at the bottom of this chasm, there is and will be, it will be as it was -
For the spring
The source
Keeps resurging
 
On the high walls bands of colour and grooves, this river’s history, these banks’ -
Shade of trees uprooted, trace of rocks washed away, mud picked up under it - against it.
Down below, a gleam passing keeps the earth cleaving,
the ground over it to fuse is beginning….
 
On both its sides gravel and clay - to stop it in its tracks - water hisses, absorbs, but lives;
And bends, turns, climbs, foams, but flows - it still flows against the banks-
For the spring
The source
Keeps resurging
 
There are places, where in the slime the water near sets under the coat of dirty greens;
There the trace quicker than the one leaving it disappears - invisible are the bog’s snares.
But the spring keeps resurging, pumps pulse between slopes,
so there is a stream, albeit hidden from the eyes!
 
The sky almost completely invisible, abyss cold and dark,
Let land slide on the rock!
And let fuse the merciless canyons;
For what chisels the shape of spaces to come
if not a river underground?
 
Caves in the rock it’ll wash out,
Veins of gold uncover-
For the spring
The source
Keeps resurging
 
Adicionado por SvarozhycSvarozhyc em Segunda-feira, 16/09/2019 - 11:35
Adicionado em resposta ao pedido de the_largest_primethe_largest_prime
Comentários do autor:

Proszę skomentować, w razie gdyby niektóre z moich decyzji artystycznych raziły w oczy.

Mais traduções de "Źródło"
Inglês Svarozhyc
Jacek Kaczmarski: Maiores 3
Comentários