Вороны думают, что Солнце - в меньшинстве | Vorony dumayut, chto Solntse - v men'shinstve ( Tradução para Polonês)

Advertisements
Revisão de texto solicitada

Вороны думают, что Солнце - в меньшинстве | Vorony dumayut, chto Solntse - v men'shinstve

Вороны думают, что Солнце - в меньшинстве:
Вовсю стараются его затмить, загадить
И гордо каркают, кружа на высоте:
"Чего тебе до нас, далекий Чужестранец?"*
 
Отчасти, правда: Солнце - далеко,
Живет не на Земле - так по прописке.
Какое Ему дело до ворон,
Хоть высоко они летят, хоть низко?
 
Не может Солнце каркнуть на ворон,
Чтоб усмирить накал патриотизма.
А те считают: "Счастье - вот оно!
Мы чужды всякой доли романтизма!
 
Солнце, ты так сверкаешь вдалеке,
Нам не с руки перед Тобою унижаться!
И все равно, хоть ночь несешь, хоть день -
Сможем и так со всеми разобраться!
 
Пожалуй, не гори и не свети -
Ты забираешь драгоценные минуты!
Мы к мусорке уже на пол-пути,
А с Тобою на глазах как будто путы!
 
Не позволяешь развернуть весь наш талант -
По Твоей милости он даром пропадает!
Пусть лучше светит Уличный Фонарь -
Можно удобно сесть, обильно гадя!"
 
Триумф Ворон обрел неведомый размах,
Когда за Тучи Солнце закатилось:
"Мы победили! Нас - не запугать!
Мы в одну стаю с Коршунами сбились!
 
Мы так умны, сильны, что даже Человек
На нас посмотрит новыми глазами!
Объедков хватит нам на целый век -
Солнце, даже Тебе поесть не запрещаем!"
 
Тучи рассеялись. Был мелкий зимний дождь.
Солнце весной опять нам засияло
И на полях увидело Ворон -
Вернее, то, что, к сожалению, осталось...
 
Объедки были съедены... увы!
На закусь Коршунам Вороны пригодились,
Что не заметили в миг братства и любви:
Их поголовье сильно сократилось!
 
С тех пор летают, каркают... И впредь
Точки над "і" пора в истории поставить:
Вороны никогда не смогут петь,
А Солнце - никогда не будет гадить!
 
Adicionado por Marica NicolskaMarica Nicolska em Sexta-feira, 18/01/2019 - 13:14
Última edição feita por FloppylouFloppylou em Segunda-feira, 10/06/2019 - 14:28
Comentários do remetente:

* помните эпиграф к произведению "Овод"? Слова взяты из Евангелия. Да, ничто не ново, это правда

Tradução para PolonêsPolonês
Alinhar parágrafos
A A

Kruki myślą, że Słońce – w mniejszości

Kruki myślą, że słońce – w mniejszości:
Wogóle starają się je zaćmić, obsrać.
I dumnie krakają, krążąc na wysokości:
"Skąd tobie do nas, daleki Cudzoziemcze?”
 
Częściowo, prawda: Słońce – dalekie,
Żyje poza ziemią – owszem,wedle adresu.
Co Mu do kruków,
Czy one latają wysoko, czy nisko?
 
Słońce nie może zakrakać na kruka,
By przytłumić blask patriotyzmu.
A one sądzą: "Szczęście – otóż ono!
Nam obca każda miarka romantyzmu!
 
Słońce, ty tak jaskrzysz się z daleka,
Nam nie na rękę przed Tobą się poniżyć!
I wszystko jedno, czy noc sprowadzasz czy dzień -
Potrafimy i tak ze wszystkimi sobie poradzić!
 
Może, nie pal i nie świeć -
Ty zabierasz drogocenne minuty!
My do śmietnika już w pół drogi
A z Tobą w oczy to jak okowy!
 
Nie dajesz rozwinąć całego naszego talentu
Dzięki Twemu miłosierdziu marnuje się on!
Lepiej by świeciła Latarnia Uliczna -
Można by wygodnie usiąść do dobrego srania!"
 
Triumf Kruków osiągnął nieznane wyżyny,
Gdy Słońce za Chmury zapadło:
”Myśmy zwyciężyli! Nas – zastraszyć się nie da!
Staliśmy się jedną paczką z sępami!
 
My tacy mądrzy, silni, że nawet Człowiek
Spojrzy na nas innymi oczami!
Resztek starczy nam na wiek cały -
Słońce, nawet Tobie podjeść nie zabraniamy!"
 
Chmury rozeszły się. Był drobny zimny deszczyk.
Wiosną Słońce znowu nam zaświeciło
A na polach pojawiły się Kruki -
Dokładniej, to, co, na nieszczęście, pozostało...
 
Resztki były zjedzone... niestety!
Na przekąskę Sępom Kruki się przydały,
Ponieważ nie zauważyły natychmiast braterstwa i miłości:
Ich pogłowie bardzo się zmiejszyło!
 
Od tamtej pory latają, krakają...I odtąd
Kropkę nad ”i” czas w histori postawić:
Kruki nigdy nie zdołają śpiewać,
A Słońce – nigdy nie będzie srać!
 
Adicionado por IsraelWuIsraelWu em Sexta-feira, 24/01/2020 - 16:46
Adicionado em resposta ao pedido de Marica NicolskaMarica Nicolska
O autor da tradução solicitou revisão de texto.
Isso significa que ele ficaria feliz em poder receber correções e sugestões sobre a tradução.
Se você é proeficiente nas duas linguagens, você é bem vindo a deixar seus comentários.
Comentários