Дали (Dali) ( Tradução para Inglês)

Advertisements

Дали (Dali)

Само ти не разбра –
беше сън. Сън в съня.
Заваля и вледени света –
самота… самота необятна
вали…
 
Нито дъх. Нито звук.
Вкаменени сърца.
Някъде, но надалеч оттук,
има бряг и слънца.
 
Бъди моето мечтание.
Единствен бряг без очертания…
Ледена пустиня от лъжи,
в нея – аз и ти,
сами в настръхналата зима.
 
Бъди пустиня и изгнание.
Далечен бряг без очертания…
Океан от ледени мъгли,
в него – аз и ти.
Дали навсякъде е зима?
Дали…
 
Нито ден. Нито два.
Векове – самота.
Заваля и те покрих в съня.
Само ти не разбра.
 
Бъди грях и покаяние.
Далечен бряг без очертания…
Ледена пустиня от лъжи,
в нея – аз и ти,
сами в настръхналата зима.
 
Океан от ледени мъгли,
в него – аз и ти.
Дали навсякъде е зима?
Дали, дали…
 
Adicionado por Андрей БеляевАндрей Беляев em Domingo, 17/09/2017 - 21:19
Última edição feita por OndagordantoOndagordanto em Sábado, 18/01/2020 - 14:13
Comentários do remetente:

Текст: Стефан Вълдобрев
Музика и аранжимент: Веселин Веселинов – Еко

Tradução para InglêsInglês
Alinhar parágrafos

Who Knows

Only you never found out –
It was a dream. A dream within a dream.
Loneliness began to rain and turned the world to ice.
Loneliness… endless loneliness
Is raining…
 
Not a breath. Not a sound.
Petrified hearts.
Somewhere, but far away from here,
There's a shore and suns.
 
Be my dreaming.
A single shore with no outlines…
An ice desert of lies,
You and I inside of it,
Alone in the shuddered winter.
 
Be a desert and exile.
A distant shore with no outlines…
An ocean of ice fogs,
You and I inside of it.
Is it winter everywhere?
Who knows…
 
Not a day. Nor two.
Loneliness for ages.
It began to rain and I covered you in the dream.
Only you never found out.
 
Be a sin and repentance.
A distant shore with no outlines…
An ice desert of lies,
You and I inside of it,
Alone in the shuddered winter.
 
An ocean of ice fogs,
You and I inside of it.
Is it winter everywhere?
Who knows, who knows…
 
Obrigado!

BG: Ако в някой превод има нещо, което не ви звучи добре (дори и да не съм включил опцията за проверка на превода), не се стеснявайте да ми кажете – ще съм благодарен за помощта. В случай че желаете да използвате който и да е от преводите ми някъде, бъдете така добри да споменете откъде сте го взели, както и по възможност да ме уведомите. Все пак чуждият труд е редно да се цени, нали така?


EN: If you have any suggestions as to improving any of my translations (even if I haven't enabled the proofreading option), feel free to do so, I'd be really grateful for your help. In case you would like to use any of my translations anywhere, all I would like in return is nothing but to mention where you've taken it from, and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?

Adicionado por OndagordantoOndagordanto em Quarta-feira, 22/01/2020 - 11:12
Última edição feita por OndagordantoOndagordanto em Quinta-feira, 13/02/2020 - 20:52
Comentários