Неба хмарыцца (Асенняя лічы́лка) (Transliteração)

Advertisements
Bielorusso

Неба хмарыцца (Асенняя лічы́лка)

Неба хмурне́ецца – раз,
Неба хмарнеецца – два,
Неба… -- хма́рыцца – тры,
Восень прыйшла – паглядзі!
 
Так і жывем мы – чака́ючы:
Лета да нас – пры́йдзе, вось.
Хтосьці – зіме вельмі рады,
Хтосьці – вясною жыве!..
Восені рады убра́нням!
 
Так спадаба́цца Прыродзе!
Як і захоча – так быць!
Хоча – цяплом нас прыва́бне,
Хоча – і ззянням снягоў!
 
Ўдзень – неба песціць святлом,
Ноччу – праме́нямі зорак.
Тут яшчэ, можа, Луна…
Зіркне на нас сваім вокам.
 
Эй, ты кажы – што ты до́ліш?
Што больш спадо́бна табе?
Лета спяко́та, каб голым..,
Ці – каб мароз, вецер дзьме!
 
Adicionado por Marinka em Sábado, 12/09/2015 - 16:33
Alinhar parágrafos
Transliteração

Nieba chmarycca (Asienniaja ličýlka)

Nieba chmurniéjecca - raz,
Nieba chmarniejecca - dva,
Nieba... -- chmárycca - try,
Vosień pryjšla - pahliadzi!
 
Tak i žyviem my - čakájučy:
Lieta da nas - prýjdzie, voś.
Chtości - zimie vieĺmi rady,
Chtości - viasnoju žyvie!...
Vosieni rady ubránniam!
 
Tak spadabácca Pryrodzie!
Jak i zachoča - tak być!
Choča - ciaplom nas pryvábnie,
Choča - i zzianniam sniahoŭ!
 
Ŭdzień - nieba piescić sviatlom,
Nočču - pramiéniami zorak.
Tut jašče, moža, Luna...
Zirknie na nas svaim vokam.
...
 
Ej, ty kažy - što ty dóliš?
Što boĺš spadóbna tabie?
Lieta spiakóta, kab holym...,
Ci - kab maroz, viecier dźmie!
 
Adicionado por padim7gr em Terça-feira, 23/10/2018 - 12:54
Comentários