Я сказал тебе не все слова ( Tradução para Croata)

Advertisements
Russo

Я сказал тебе не все слова

Ты не гляди из-под тёмных бровей,
Я не придумал улыбки твоей,
Просто она вправду была.
Что ж ты сегодня не пришла?
Я сказал тебе не все слова,
Растерял я их на полпути.
Я сказал тебе не те слова,
Их так трудно найти.
Как была бы эта ночь светла,
Если бы не тени облаков,
Если б догадалась и пришла,
Догадалась без слов.
Ждать я всю ночь готов
Лёгких твоих шагов,
Лёгких шагов твоих
Всю ночь ждать готов.
Я сказал тебе не все слова,
Растерял я их на полпути.
Я сказал тебе не те слова,
Их так трудно найти...
 
Adicionado por MajorCampos em Segunda-feira, 12/02/2018 - 20:09
Alinhar parágrafos
Tradução para Croata

Ne sve riječi ti rekoh

Ne gledaj me ispod obrva tamnih,
Osmijeh tvoj ja ne izmislih,
On zaista jednostavno bje.
Zašto ti danas ne dođe?
Ne sve riječi ti rekoh,
Na pola puta ih izgubih.
Ne te riječi ti rekoh,
Tako je teško naći njih.
Kako ova noć svijetla bi bila
Kada sjene oblakâ bilo ne bi,
Kad ti shvatila bi i došla bila,
Kad bez riječi shvatila bi.
Čekati sam svu noć spreman
korak tvoj lagahan,
Lagahan korak tvoj
Svu noć sam čekati spreman.
Ne sve riječi ti rekoh,
Na pola puta ih izgubih.
Ne te riječi ti rekoh,
Tako je teško naći njih...
 
Adicionado por Hachi25 em Segunda-feira, 19/02/2018 - 15:32
Adicionado em resposta ao pedido de MajorCampos
Comentários do autor:

Pjesma je u originalu izrazito lirična i slijedi određene uzorke u raspoređivanju rime. Prijevod predstavlja moj autorski pokušaj balansiranja između prenošenja značenja i zadržavanja originalne liričnosti i rasporeda rime, zbog čega je izbor riječi (prije svega glagolskih vremena) u određenoj mjeri arhaičan, a red riječi u rečenicama neobičan.

Idioms from "Я сказал тебе не все..."
Comentários