היית איתה ( Tradução para Inglês)

Advertisements
Hebraico

היית איתה

אני נתתי לך את הלב שלי
ולא ספרת אותי כמעט נשרפתי
כשהם סיפרו לי שאתה לא רק איתי
איך כמו טיפשה חיפשתי הוכחה
לראות במו עיניי להיות בטוחה
מבעד לעשן וכל הבלגן
ראיתי אותך והיית איתה
היית איתה!
וזה שבר לי את הלב עכשיו אני יודעת
מאחורי הגב שלי איך פספסתי
את מה שהיה כתוב מול העיניים שלי
איך כמו טיפשה חיפשתי הוכחה
לראות במו עיניי להיות בטוחה
מבעד לעשן וכל הבלגן
נישקת אותה ראיתי אותך!
היית איתה!
 
Adicionado por kazablue em Segunda-feira, 13/03/2017 - 22:06
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

You were with Her

I gave you my heart
But you didn't tell me, I burned up
when they told me that you weren't with only me
How stupid must have I been to look for proof,
To see with my own eyes, Just to be sure
And through the smoke and the mess
I saw you, And you were with her!
You were with her!
And it broke my heart now I know
Right behind my back, how could have I missed
what was written right before my eyes
How stupid must have I been to look for proof,
To see with my own eyes, Just to be sure
And through the smoke and the mess
You kissed her, I saw you!
You were with her
 
Yakov Ben Ionatan
Adicionado por Jake Zingeser em Sexta-feira, 12/01/2018 - 23:34
5
Seus pontos: None Média: 5 (1 vote)
Mais traduções de "היית איתה"
Ver também
Comentários
Thomas222    Quinta-feira, 18/01/2018 - 17:17
5

Excellent translation. Well done!
(Even though I feel bad for the other one…)