اعصاب کسی را خورد کردن

Adicionado por ahmad aziz em Quarta-feira, 03/06/2020 - 20:29

Traduções idiomáticas de "اعصاب کسی را خورد کردن"

Alemão
jemandem den (letzten) Nerv rauben / töten
Explicações:
Espanhol
Echarle (a alguien) la foca
Explicações:
Francês
Pousser quelqu'un à bout
Explicações:
Inglês
to drive someone up the wall
Explicações:
Inglês
Drive someone crazy
Explicações:
Inglês #1, #2, Português
Inglês
Put someone on edge
Explicações:
Inglês
Stessed out/to stess someone out
Explicações:
Italiano
rompere l'anima a qualcuno
Explicações:

O que significa "اعصاب کسی را خورد کردن"?

Persa

کسی را به شدت عصبانی کردن

Explicado por ahmad azizahmad aziz em Quarta-feira, 03/06/2020 - 20:29
Explained by ahmad azizahmad aziz