Oum Kalthoum - Enta Omri (انت عمری) ( Tradução para Persa)

Tradução para Persa

تو عمر منی

تو زندگی منی
چشمانت مرا به روزهای گذشته بازمی گرداند
به من می آموزند که از گذشته و زخمهایش پشیمان باشم
که من آنها را پیش از این که چشمانم تو را ببینند تجربه کرده بودم
این زندگی از دست رفته برای من چیست
تو زندگی منی که صبح را با نور تو آغاز کردم
چه قدر از زندگی من پیش از تو گذشته و از دست رفته بود
عزیزم! چه قدر از زندگی من گذشت
و قلبم پیش از تو ذره ای از شادی را نچشید
و در این دنیا جز زخم چیزی را تجربه نکرد
حالا دوباره عاشق شدن را در زندگی آغاز کرده ام
و ترسم از گذران زندگی حالا شروع شده است
همه شادی که پیش از تو شورش را داشتم توهم بود
قلب و ذهن من آنها را در نور چشم تو دیدند
ای زندگی قلب من، ای با ارزش تر از زندگی من
چرا من عشق تو را زودتر نیافتم عزیزم
شبهای زیبا و شور و عشق
چه زمان زیادی قلب من همه اینها را برای تو تحمل کرد
عشق را با من تجربه کن، عشق را با عشق تجربه کن
از احساس قلب من که شورش ادامه احساس توست
چشمانت را به من بده و سپس بازتاب چشمانم را در دنیایش ببین
دستانت را به من بده تا به نرمی دستانم را نوازش کنند
آه عزیزم بیا و آنچه بر ما گذشته است را فراموش کن
که من آنها را پیش از این که چشمانم تو را ببینند تجربه کرده بودم
این زندگی از دست رفته برای من چیست
تو زندگی منی که صبح را با نور تو آغاز کردم
ای با ارزش تر از روزهایم
ای با ارزش تر از رویاهایم
مرا به شور و شوقت ببر
مرا از دنیا بگیر و دور کن
دور و دور، من و تو
دور و دور، با هم و تنها
از عشقی که روزهایمان را بیدار می کند
از اشتیاقی که شبهایمان را می خواباند
من با تو با روزهایم به توافق رسیدم
من با تو با روزگار به توافق رسیدم
من با تو دردهایم را فراموش کردم
و با تو اندوهم را فراموش کرد
 
Adicionado por احمد کریمی em Quarta-feira, 27/06/2012 - 03:37
Árabe

Enta Omri (انت عمری)

Comentários