ايامه في الدنيا معدودة

Adicionado por Gehad Mahmoud em 03.08.2017

ايامه في الدنيا معدودة (Árabe) — يعلم ان عمره قصير و سوف ينتهي قريبا

Árabe, explicado por Gehad Mahmoud em Quinta-feira, 03/08/2017 - 02:16

ايامه في الدنيا معدودة — His days are numbered

and it means that he will die soon so nearly can count his left days

Inglês, explicado por Moon_light em Quarta-feira, 23/08/2017 - 20:56

ايامه في الدنيا معدودة — (Onun) dünyadaki günleri sayılıdır.

Turco, explicado por Cin cücüğü em Terça-feira, 15/08/2017 - 09:45

Traduções de "ايامه في الدنيا معدودة"

Alemãoseine Tage sind gezählt
Explicações:
FrancêsSes jours sont comptés
Explicações:
Inglês"His days are numbered"
Explicações:
ItalianoHa i giorni contati
Explicações:
Polonêsjego dni są policzone
Explicações:
Russoего дни сочтены
Explicações:
Tchecouž to máš spočtené
Explicações:
TurcoDünyadaki günleri sayılı
Explicações: