Bayar Sahin - იმერული მგზავრული (ჰარალო) (Transliteração)

Georgiano

იმერული მგზავრული (ჰარალო)

ჰარალო, ოუ დილა დელა, აბა დელია ოუ დელა
ჰარალო, ოუ დელა, დელია ნა ნანინა.
 
ჩემო მცვლელო, ჩემო მცვლელო, ჩემო ახლო მეზობელო
ჰარალო, ოუ დელა, დელია ნა ნანინა.
 
ჰარალო, ოუ დილა დელა, აბა დელია ოუ დელა
ჰარალო, ოუ დელა, დელია ნა ნანინა.
 
შენ რომ ცეცხლი მომიკიდე მითხარ როგორ დავანელო
ჰარალო, ოუ დელა, დელია ნა ნანინა.
 
ჰარალო, ოუ დილა დელა, აბა დელია ოუ დელა
ჰარალო, ოუ დელა, დელია ნა ნანინა.
 
ქალო შენი თეთრი კაბა წყალს მიჰქონდა მდინარესა.
ჰარალო, ოუ დელა, დელია ნა ნანინა.
 
ჰარალო, ოუ დილა დელა, აბა დელია ოუ დელა
ჰარალო, ოუ დელა, დელია ნა ნანინა.
 
ჩავკარ ხელი ამოვიღე, ჩაგეხვიე მძინარესა
ჰარალო, ოუ დელა, დელია ნა ნანინა.
 
Adicionado por darkassassinx7 em Sábado, 16/12/2017 - 15:20
Alinhar parágrafos
Transliteração

İmeruli Mgzavruli (Haralo)

Haralo, ou dila dela, aba delia ou dela
Haralo, ou dela, delia na nanina.
 
Çemo mʒvlelo, çemo mʒvlelo, çemo axlo mezobelo
Haralo, ou dela, delia na nanina.
 
Haralo, ou dila dela, aba delia ou dela
Haralo, ou dela, delia na nanina.
 
Şen rom ʒeʒxli momiǩide mitxar rogor davanelo
Haralo, ou dela, delia na nanina.
 
Haralo, ou dila dela, aba delia ou dela
Haralo, ou dela, delia na nanina.
 
Kalo şeni tetri ǩaba ǯqals mihkonda mdinaresa.
Haralo, ou dela, delia na nanina.
 
Haralo, ou dila dela, aba delia ou dela
Haralo, ou dela, delia na nanina.
 
Çavǩar xeli amoviğe, çagexvie mžinaresa
Haralo, ou dela, delia na nanina.
 
Adicionado por darkassassinx7 em Sábado, 16/12/2017 - 15:24
Comentários