Green Day - 21st Century Breakdown ( Tradução para Sérvio)

Tradução para Sérvio

Slom 21. veka

Rođen u vreme Niksona odrastao u paklu
Dete socijalne pomoći
Gde timsteri* živeše
Poslednji rođen
Prvi koji je pobegao
Moj grad je bio slep od sunca rafinerije
 
Moja generacija je nula
Nikad nisam uspeo
Kao heroj radničke klase
 
Slom 21. veka
Jednom bio izgubljen ali nikad nisam pronađen
Mislim da gubim
Ono što je ostalo od mog uma
Do krajnjeg roka 20. veka
 
Stvoren od otrova i krvi
Osuda je ono što sam razumeo
Video igre pada kula
Unutrašnja bezbednost
Nas može sve pobiti
 
Moja generacija je nula
Nikad nisam uspeo
Kao heroj radničke klase
 
Slom 21. veka
Jednom bio izgubljen ali nikad nisam pronađen
Mislim da gubim
Ono što je ostalo od mog uma
Do krajnjeg roka 20. veka
 
Mi smo generacija 2013.
Rođeni u eri poniznosti
Mi smo očajnici u padu
Podizani od strane gadova 1969.
 
Moje ime je niko
Davno izgubljeni sin
Rođen 4. jula
Odrastao u eri heroja i prevaranata
Koji su me ostavili mrtvog ili živog
 
Ja sam nacija
Radnik ponosa
Moj dug prema statusu kvo
 
Ožiljci na mojim rukama
I značenja kraja
Je sve što treba da pokažem
 
Progutao sam svoj ponos
I zadavio se na mojoj veri
Dao sam moje srce i moju dušu
Slomio sam prste
I lagao kroz zube
Stub kontrole štete
 
Bio sam do ivice
I bacio sam buket
Ostataka cveća sa groba
Seo sam u čekaonici
Gubeći vreme
I čekajući sudnji dan
 
Ja slavim slobodu
''Slobodu povinovanja''
Je pesma koja me guši
Ne prelazi liniju
 
Sanjaj,Ameriko sanjaj
Ne mogu čak ni da spavam
Zbog ranog jutarnjeg svetla
 
Viči,Ameriko viči
Veruj u ono što vidiš
Od heroja i prevaranata
 
Adicionado por olivia d. em Domingo, 03/06/2012 - 23:44
Adicionado em resposta ao pedido de GreenDayForever
Comentários do autor:

teamster (timster) - sindikat unije vozača u SAD-u i Kanadi

Inglês

21st Century Breakdown

Comentários