Tamer Hosny - Omi thoma omi (ﺍﻣﻰ ﺛﻢ ﺍﻣﻰ)

Árabe

Omi thoma omi (ﺍﻣﻰ ﺛﻢ ﺍﻣﻰ)

ﻳﺎﺭﺍ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺐ ﺩﺓ ﺍﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺩﺓ ﺗﺴﺘﺎﻫﻞ ﺍﻳﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺐ ﺩﺓ ﺍﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺪﻳﻰ ﺣﻨﺎﻥ ﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺒﻮﺱ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻴﺔ
ﺍﻣﻰ ﺛﻢ ﺍﻣﻰ ﻟﺤﺪ ﺍﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻓﻰ ﻋﻤﺮﻯ
ﺣﻀﻦ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻭﻫﻤﺔ ﻫﻤﻰ
ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺮ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﺩﺍﺏ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﻓﻰ ﺩﻣﻰ ﻭﻋﺎﻳﺶ ﻓﻴﺔ
ﺭﺍﻣﻰ ﻋﻴﺎﺵ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻡ ﻓﻰ ﺍﻳﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺣﻠﻮﺓ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺳﻜﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻡ ﻓﻰ ﺍﻳﺔ ﻳﻬﺪﻯ ﺑﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﻓﻰ ﻋﻴﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﺤﺎﻟﺔ ﻭﺭﺍﺿﻴﺔ ﻋﻠﻴﺔ
ﺍﻣﻰ ﺛﻢ ﺍﻣﻰ ﻟﺤﺪ ﺍﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻓﻰ ﻋﻤﺮﻯ
ﺣﻀﻦ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻭﻫﻤﺔ ﻫﻤﻰ
ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺮ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﺩﺍﺏ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﻓﻰ ﺩﻣﻰ ﻭﻋﺎﻳﺶ ﻓﻴﺔ
ﻫﻴﺜﻢ ﺷﺎﻛﺮ
ﺍﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﻃﻴﺒﺔ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ
ﺍﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﺳﻬﺮﺕ ﻭﺍﻟﻰ ﺗﻌﺒﺖ ﻭﺍﻟﻰ ﺭﺑﺖ
ﻭﺍﻟﻰ ﺷﺎﻟﺖ ﺣﻤﻞ ﺟﺒﺎﻝ
ﺍﻣﻰ ﺛﻢ ﺍﻣﻰ ﻟﺤﺪ ﺍﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻓﻰ ﻋﻤﺮﻯ
ﺣﻀﻦ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻭﻫﻤﺔ ﻫﻤﻰ
ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺮ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﺩﺍﺏ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﻓﻰ ﺩﻣﻰ ﻭﻋﺎﻳﺶ ﻓﻴﺔ
ﺟﻨﺎﺕ
ﻟﻮ ﻫﻌﻤﻠﻚ ﺍﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻰ ﻣﻴﺖ ﺍﻟﻒ ﻋﻴﺪ ﻋﻞ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﺘﻴﺔ
ﻟﻮ ﻫﻌﻤﻠﻚ ﺍﻳﺔ ﻣﻴﻦ ﻓﻰ ﺗﻌﺒﻰ ﺳﻬﺮ ﻣﻨﻤﺸﻰ
ﻣﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻤﺸﻰ ﺳﻨﺪﺕ ﻋﻠﻴﺔ
ﺍﻣﻰ ﺛﻢ ﺍﻣﻰ ﻟﺤﺪ ﺍﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻓﻰ ﻋﻤﺮﻯ
ﺣﻀﻦ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻭﻫﻤﺔ ﻫﻤﻰ
ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺮ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﺩﺍﺏ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﻓﻰ ﺩﻣﻰ ﻭﻋﺎﻳﺶ ﻓﻴﺔ
ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻨﻲ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﺘﻴﺔ ﺍﻋﻤﻞ ﺍﻳﺔ ﻳﻮﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻰ ﻭﺻﻠﺘﻴﻨﻰ ﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻨﺎﻧﻚ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺣﺘﻚ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺘﻚ
ﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺭﺑﻨﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺍﻣﻰ ﺛﻢ ﺍﻣﻰ ﻟﺤﺪ ﺍﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻓﻰ ﻋﻤﺮﻯ
ﺣﻀﻦ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻭﻫﻤﺔ ﻫﻤﻰ
ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺮ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﺩﺍﺏ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﻓﻰ ﺩﻣﻰ ﻭﻋﺎﻳﺶ ﻓﻴﺔ.
 
Adicionado por MissmiddleEast em Domingo, 18/07/2010 - 18:05
Última edição feita por Miley_Lovato em Segunda-feira, 13/03/2017 - 00:35
Comentários do remetente:

Thanks elmakhzumi for providing the Arab text

Obrigado!recebeu 2 agradecimento(s)

 

Tamer Hosny: Maiores 3
Por favor, ajuda a traduzir "Omi thoma omi (ﺍﻣﻰ ..."
Comentários