Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Ajude a Ucrânia!

Аавин һанц чамаһан (Aavin hanț çamahan) (Transliteração)

  • Artista: Arkady Mandjiev (Аркадий Манджиев, Arkadiy Manciyev, Манҗин Аркадь, Mancin Arkad)
  • Música: Аавин һанц чамаһан (Aavin hanț çamahan)
    2 traduções
    Russo, Transliteração
  • Traduções disponíveis: Russo, Transliteração

Аавин һанц чамаһан

Одн уга сөөднь
Ор һанцарн йовлав
Ончлҗ иньгән өкәрлхдән
Ода кенәснь эмәхв
Ончлҗ иньгән өкәрлхдән
Ода кенәснь эмәхв
 
Бүчрлҗ урһсн модна дор
Бичгән бичәд суунач,
Бичгән бичәд суухин ормд
Бийәрн ирәд күүндхнчнь
 
Һалун эрәтә альчурнь
Һалдһлзсн шарин толһад
Һалдһлзсн шара чамаһан
Һарасчнь авад мендлләв
Һалдһлзсн шара чамаһан
Һарасчнь авад мендлләв
 
Алтн җивртә шаазһа шовун
Арлыһан эргҗ ниснә
Аавин һанц чамаһан
Аашна гиҗ соңслав
Аавин һанц чамаһан
Аашна гиҗ соңслав
 
Adicionado por FokkerTISMFokkerTISM em 2021-11-17
Transliteração
Alinhar parágrafos

Aavin hanț çamahan

Odn uga söödn
Or hanțarn yovlav
Onçlc ingən ökərlxdən
Oda kenəsn eməxv
Onçlc ingən ökərlxdən
Oda kenəsn eməxv
 
Büçrlc urhsn modna dor
Biçgən biçəd suunaç
Biçgən biçəd suuxin ormd
Biyərn irəd küündxnçn
 
Halun erətə alçurn
Haldhlzsn şarin tolhad
Haldhlzsn şara çamahan
Harasçn avad mendlləv
Haldhlzsn şara çamahan
Harasçn avad mendlləv
 
Altn civrtə şaazha şovun
Arlıhan ergc nisnə
Aavin hanț çamahan
Aaşna gic soñslav
Aavin hanț çamahan
Aaşna gic soñslav
 
Obrigado!
Adicionado por FokkerTISMFokkerTISM em 2021-11-17
Última edição feita por FokkerTISMFokkerTISM em 2021-12-09
Traduções de "Аавин һанц чамаһан ..."
Transliteração FokkerTISM
Comentários
Read about music throughout history