Alles kann besser werden ( Tradução para Tonganês)

Advertisements
Tradução para TonganêsTonganês
A A

'E Lava Ke Lelei'ange 'A e Me'a Kotoa

'E lava ke lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
'E pau ke lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
'E lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
Pea hala ha taha ke toe tu'utamaki hono mo'ui
'A ia ko e ma'ongo'onga lahi fakamanavahe 'i mamani
 
'Oku ou holi ke hola mei he faingata'a ni
Ka 'oku 'ikai 'ilo au hono fa'ahinga
Ke hola mei he potu kovi ni
Ka 'oku 'ikai 'ilo au hono fa'ahinga
Na'a nau fakahopo'ate au 'i he fale popula ni
Ke 'oua sio au 'a e mamani kotoa ni
Teu lue mei he fale popula ni
'E kapau 'oku 'ilo he'eku fali'unga.
 
'E lava ke lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
'E pau ke lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
'E lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
Pea hala ha taha ke toe tu'utamaki hono mo'ui
'A ia ko e ma'ongo'onga lahi fakamanavahe 'i mamani
 
'E kapau 'oku ke tangi angamamafa
Kataki 'o 'oua 'ulungia
'Io 'e kapau 'oku ke faka'ikai he mo'ui
Kataki 'o 'oua 'ulungia
Pea 'e kapau 'oku ke matamata matea
Kataki 'o 'oua 'ulungia
'O kapau 'oku matamata angakovi 'e he me'a kotoa
'Oua 'ulungia
 
'E lava ke lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
'E pau ke lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
'E lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
Pea hala ha taha ke toe tu'utamaki hono mo'ui
'A ia ko e ma'ongo'onga lahi fakamanavahe 'i mamani
 
'Oku ou lava 'o sio 'a e ngaahi tapa heni
Pea 'oku ou 'ilo 'oku toe ha me'a kiate au
'Oku 'ikai 'ilifia au ke hanga 'atu ki he me'a 'oku nau manavahe
Kapau 'oku fakahinohino'i ia ko hoku tauataina
Fakamanavasi'i au 'e kapau ke lava
Kae hala ke ke ta'ofi au 'o a'u keu 'alu mei ai
'Io, 'oku 'ikai tokanga au ki ai
Hala ha 'ilifia ke hanga mai ki he me'a 'oku nau manavahe
 
'E lava ke lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
'E pau ke lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
'E lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
Pea hala ha taha ke toe tu'utamaki hono mo'ui
'A ia ko e ma'ongo'onga lahi fakamanavahe 'i mamani
 
'E lava ke lelei'ange 'a e me'a kotoa
'E lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
'E pau ke lelei'ange 'a e me'a kotoa
Mau 'omi he langi ki mamani
'E lelei'ange 'a e me'a kotoa
Kataki 'o 'oua 'ulungia
Mau 'omi he langi ki mamani
Pea hala ha taha ke toe tu'utamaki hono mo'ui
'A ia ko e ma'ongo'onga lahi fakamanavahe 'i mamani
 
Kataki 'o 'oua 'ulungia
Kataki 'o 'oua 'ulungia
Kataki 'o 'oua 'ulungia
'Oua 'ulungia.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Adicionado por SilentRebel83SilentRebel83 em Quarta-feira, 20/02/2013 - 06:00
AlemãoAlemão

Alles kann besser werden

Comentários