Are You Ready? ( Tradução para Tcheco)

Advertisements
Inglês

Are You Ready?

ARE YOU READY?
 
Are you ready for the day the Lord returns?
Will you say, “Here I am, won’t You come and take me home?”
Or will you say, “Please wait one more day”?
 
The treasures of this life cannot compare to Christ
The joy He gives will never fade away
For by His great sacrifice, you can have eternal glory
So heed His call; choose LIFE for evermore!
 
His unfailing love stands the test of time
He’s gone to prepare a heavenly mansion there for you
He calls to you now, “Behold, I’m coming soon!”
Where will you be on that day?
 
Will this be the end, or be a new beginning?
Where will you be when the Lord returns?
 
Alinhar parágrafos
Tradução para Tcheco

Jste připraveni?

JSTE PŘIPRAVENI?
 
Jste připraveni na den, kdy se vrátí Pán?
Řeknete, "Tady jsem, nevrátíš se a nevezmeš mě domů?"
Nebo řeknete, "Prosím, počkej ještě jeden den?"
 
Poklady tohoto života se nemůžou porovnávat s Kristem
Radost, kterou dává, nikdy nezmizí
Pro Jeho velkou oběť, můžete mít věčnou slávu
Tak dbejte Jeho volání, vyber na věky ŽIVOT!
 
Jeho neúprosná láska ustává test času
Je pryč, aby pro vás připravil nebeské sídlo
Volá vás, "Hle, brzy přijdu"
Kde budete o tom dni?
 
Bude tohle konec nebo nový začátek?
Kde budete, až se Pán vrátí?
 
Adicionado por Elessar em Sábado, 21/04/2018 - 22:06
Adicionado em resposta ao pedido de Jimuthy
Ver também
Comentários