Baqawi Alby (بقوي قلبي) ( Tradução para Russo)

Advertisements
Revisão de texto solicitada
Árabe

Baqawi Alby (بقوي قلبي)

أوقات بحب أسأل عليك و بحاول أطمن
بنساك ولما بفتكر يا حبيبي بتجنن
نسيت حاجات و حاجات في بالي مابنسهاش
سيبتك و قلبي في صفي لسه عليك ماجاش
 
بقوي قلبي و قلبي لسة ماقونيش
نفسي أشوفك بس نفسي مانتالقاش
 
البعد عمره ما كان في يوم عنك بيبعدني
والشوق لإني مودعك عمره ما ودعني
مين اللي قال وياك حياتي ماعشتهاش
بالعكس بس يا ريتك انت ماتنسهاش
 
Adicionado por Mohamed RefaatMohamed Refaat em Segunda-feira, 04/03/2019 - 20:17
Alinhar parágrafos
Tradução para Russo

Я ожесточаю свое сердце

Порой я, стараясь успокоиться, спрашиваю о тебе.
Я забываю тебя. но, вспоминая, я схожу с ума.
Я уже забыл несколько дел. Но есть такие дела, которые забивать нельзя .
Я тебя отпустил. Но мое сердце на мою сторону против тебя еще не возвращалось.
 
Я ожесточаю свое сердце. Но оно меня нет.
Я хочу тебя увидеть. Но и хочу, чтобы мы не встречались.
 
Расстояние никогда не уводило тебя от меня.
И тоска от того, что мы расстались с тобой, никогда со мной не расставалась.
Кто же сказал, что я не жил свою жизнь тогда, когда я был с тобой?
Наоборот. Лишь бы тебе это не забывать.
 
Adicionado por Eagles HunterEagles Hunter em Sexta-feira, 15/03/2019 - 19:12
Adicionado em resposta ao pedido de MaxsimMaxsim
Comentários do autor:

Переводчик этой песни является арабоязычным египтянином. А русским я не очень владею. Если в переводе что-то не так, то, пожалуйста, дайте мне знать. И если он вам понравился, то поставьте (Thanks)

O autor da tradução solicitou revisão de texto.
Isso significa que ele ficaria feliz em poder receber correções e sugestões sobre a tradução.
Se você é proeficiente nas duas linguagens, você é bem vindo a deixar seus comentários.
Comentários
Andrew ParfenAndrew Parfen    Sexta-feira, 15/03/2019 - 19:25

Я забЫваю тебя
Но есть такие дела, которые забЫвать нельзя .
The translation of the song at some places sounds odd to "russian" ear, but the meanings of the phrases are perfectly clear! Thank you!

Eagles HunterEagles Hunter    Sexta-feira, 15/03/2019 - 21:18
Andrew Parfen wrote:

The translation of the song at some places sounds odd to "russian" ear,

Well, maybe for that I translate songs into Russian. So that, after giving my best shot, I can receive corrections and suggestions from the native speakers. Maybe that's why I'm here in this site Regular smile

Andrew ParfenAndrew Parfen    Sexta-feira, 15/03/2019 - 19:43

"بقوي قلبي" - is it "I make my heart stronger"? Meaning "I want my heart to endure (misfortunes)"?

Eagles HunterEagles Hunter    Sexta-feira, 15/03/2019 - 21:14

It can be so. But I believe it is more like: "I harden my heart, But my heart doesn't strengthen me/ doesn't make me stronger". This is the line on which the whole song is built. or, to be more accurate, on the pun (in Arabic) made by the fact that "harden" and "strengthen" are the same verb. Which is not the case in English (nor in Russian I believe). So, I was thinking of changing it to: Но оно меня не делает сильнее/ стойким. What do you think?

Andrew ParfenAndrew Parfen    Sábado, 16/03/2019 - 04:44

Hi, Eagles Hunter!
I think "сильнее" will do. Or you can use "крепче" as well.
I was thinking about this verb "Ожесточать". Beside "to make stronger" it also has other meanings, "to make angry" is one of them and it came to my mind first of all when I read your translation. I tried to find some other way of translating the title, but found nothing that could be as short and eloquent as yours.

There are some more phrases, that sounds a bit odd to me. I can't make suggestions for you right now, but I will think over them and will write you later. The phrases are:
- Я уже забыл несколько дел. Но есть такие дела, которые забивать нельзя
- Но мое сердце на мою сторону против тебя еще не возвращалось.
- Расстояние никогда не уводило тебя от меня
- ... никогда со мной не расставалась (не покидала maybe?)
- я не жил свою жизнь тогда
- Лишь бы тебе это не забывать

Andrew ParfenAndrew Parfen    Sábado, 16/03/2019 - 19:16

Please don't do it - the translation is good! It's perfectly clear, at least to me, it just needs some slight corrections to sound it right to "russian ear". I've been thinking of it all this day long, but usually weekends are the busiest days in a week for me - I have to make a lot of errands for my family and I don't have much time. Now it's late here at my place, I'm all tired, going to bed..., but tomorrow morning, I promise, I WILL return! Regular smile
Edited: And please don't take it is a promotion of some of my translations, this song, by its idea, is so alike to some other russian song:
https://lyricstranslate.com/en/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8...

Andrew ParfenAndrew Parfen    Domingo, 17/03/2019 - 06:18

Hi again! I'm sorry that it took me so long to answer, I had a lot of things to do at home yesterday. And I had to look up arabic words from the song in dictionaries, and that was no easy work for me 'cause it's still hard for me to determine roots in arabic words. Frankly, I would never be able to translate this song from the Arabic if I didn't have your translation at hand as a guide.

- Я уже забыл несколько дел. Но есть такие дела, которые забивать нельзя
- I've forgotten things, but I can't forget things in my heart
- Я уже многое забыл, но не могу забыть того, что в моем сердце
....
- Я тебя отпустил. Но мое сердце на мою сторону против тебя еще не возвращалось.
- I let you go, but my heart still stays on your side, it wouldn't come back (to me)
- Я тебя отпустил, но моё сердце всё еще с тобой, никак не вернется.
....
- Расстояние никогда не уводило тебя от меня
- There wasn't a day in life that distance would separate me from you
- Расстояние никогда не разлучало меня с тобой (Or maybe?):
- Расставание никогда не разлучало меня с тобой (?)
....
- никогда со мной не расставалась.
- never said goodbye to me (?)
- никогда не покидала меня
....
- Кто же сказал, что я не жил свою жизнь тогда, когда я был с тобой?
- Who said that with you I didn't live my life? (I think literal translation wouldn't do here, I would rephrase it a bit)
- Кто же сказал, что с тобой я не радовался жизни?
- Кто же сказал, что с тобой я не был счастлив?
...
- Наоборот. Лишь бы тебе это не забывать.
- On the contrary, I just wish you wouldn't forget that (Here I'm a bit at a loss. Forget what? Our life when we were together?)
- Наоборот. Лишь бы ты не забывала этого. (But if it was me translating the song, I would probably translate in other way)
- Совсем наоборот. И я бы хотел, чтобы ты помнила это.

So that's it. And those are just my personal thoughts, someone other would probably come up with defferent suggestions. What I really think is that your translation is great and maybe you don't need to change it at all. It is absolutely understandable and some clumsiness in some phrases don't spoil it, at least not for me. I was commenting here just because I hoped you would find something useful for your studying Russian, and because I was happy to do some studying of Arabic myself. Regular smile

BratBrat    Sábado, 16/03/2019 - 18:49

Но мое сердце на мою сторону против тебя еще не возвращалось. -> Но моё сердце ещё не обернулось против тебя. (очень витиеватое арабское выражение, которое на русский лучше всего перевести именно так)
Я ожесточаю свое сердце. Но оно меня нет. -> Я скрепил свое сердце. Но оно меня нет. (есть такая идиома в русском языке "скрепя сердце", что означает "сделав над собой усилие" - подходит сюда идеально) Regular smile
Расстояние никогда не уводило тебя от меня. -> Расстояние никогда не было способно оторвать тебя от меня. (по смыслу подходит лучше)
я не жил свою жизнь -> "жить" - непереходный глагол (как правило), поэтому лучше будет сказать "не жил своей жизнью", или "не проживал свою жизнь" - на ваше усмотрение. Wink smile