Serj Tankian - Bari Aragil (ԲԱՐԻ ԱՐԱԳԻԼ) ( Tradução para Tonganês)

Tradução para Tonganês

Sitoloke Lelei (Ha fa'ahinga manupuna)

'Oku 'ikai ta'e'api mo ta'efakahe 'e au
'Oku mau au ha potu mo ha falenofo1
Fonua totonu tafataha, fonua monu'ia 'aupito.
 
Sitoloke sai, Sitoloke lelei,
Sitoloke 'o e ta'u kamata, Sitoloke 'o e ta'u mafana
Nofo ofi ki hoku 'api, Sitoloke 'o e Mate2
Lalanga ha 'api3'i he...
Tumutumu fefeka4'o e 'ovava.
 
Tuku ke hiva he Sitoke mo au
Nofo malu 'o sio ai 'a e...
Fonua, ngouekalepi, fonua lanu kulokula meimei lanu moana
Fonua lanu vaioleti, lanu vaioleti.
 
Sitoloke sai, Sitoloke lelei,
Sitoloke 'o e ta'u kamata, Sitoloke 'o e ta'u mafana
Nofo ofi ki hoku 'api, Sitoloke 'o e Mate
Lalanga ha 'api 'i he...
Tumutumu fefeka 'o e 'ovava.
 
  • 1. fale nofo 'apitanga
  • 2. 'iku'anga
  • 3. 'apitanga 'o ha manupuna.
  • 4. angamalohi
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Adicionado por SilentRebel83 em Sábado, 27/07/2013 - 00:45
Adicionado em resposta ao pedido de Calusarul
Comentários do autor:

Kuou hiki'i mei he lea faka'ingilesi na'e fai 'a sose. Malo kia Calusarul 'i he fehu'i ni.

Translated from the English by sose. Thanks Calusarul for requesting. Enjoy!

Armênio

Bari Aragil (ԲԱՐԻ ԱՐԱԳԻԼ)

Comentários