Beatrice-Aurore ( Tradução para Inglês)

Advertisements
Sueco
A A

Beatrice-Aurore

I gamla sta'n vid Kornhamns torg
i Hallbecks antikvariat,
en gammal drömbok köpte jag
i folioformat.
 
Se'n drömde jag förliden natt
om Beatrice-Aurore,
det var en gammal käresta
väl död se'n många år.
 
Hon stod mej när, hon tog min hand,
hon manade mej: kom,
med ens förstod jag att hon var
den enda jag tyckt om.
 
Vi gingo i en lindallé
på gula våta blad,
och tårar sköljde på min kind
och jag var ändå glad.
 
Vi gingo länge hand i hand
och talade som barn,
så stodo vi med ens framför
en gammal väderkvarn.
 
Jag sade: "Beatrice-Aurore,
säg vill du bliva min?"
"Ta fatt mej då" hon ropade
och slank i dörren in.
 
Och jag sprang in och letade
i alla dunkla vrår,
och ropade, men ingen stans
fanns Beatrice-Aurore.
 
Jag vaknade vid att jag grät
och kände hjärtats sting,
och i min drömbok sökte jag
men där stod ingenting.
 
Adicionado por Valeriu RautValeriu Raut em Domingo, 15/07/2018 - 07:40
Comentários do remetente:

Text: Harriet Löwenhjelm
Musik: Hjalmar Casserman

Tradução para InglêsInglês
Alinhar parágrafos

Beatrice-Aurore

In the old town at Kornhams square
In Hallbecks antiquarian
an old dreambook I bought
in folioformat.
 
Then I dreamt last night
of Beatrice-Aurore
it was an old lover
Well gone since many years.
 
She stood close to me, she took my hand,
She invited me: come,
I directly understood who she was
the only one i've liked
 
We walked in a lime tree avenue
on wet yellow leaves,
and tears rinsed my cheek
and I was still happy.
 
We walked hand in hand for a long time
and spoke like children,
suddenly we stood infront
an old windmill.
 
I said "Beatrice-Aurore,
say, do you want to be mine?"
"Catch me then" she shouted
and went in the door.
 
And I ran in and searched
in every all the dark crannies
and shouted, but Beatrice-Aurore
Was nowhere to be found
 
I woke up by crying
and felt the hearts sting,
and in my dreambook i searched
but it was empty.
 
Obrigado!
thanked 1 time
Adicionado por OscaarghOscaargh em Sexta-feira, 01/11/2019 - 15:26
Sven-Bertil Taube: Maiores 3
Comentários
Read about music throughout history