Maciej Maleńczuk - Cicha woda ( Tradução para Inglês)

Polonês

Cicha woda

Płynął strumyk przez zielony las,
A przy brzegu leżał stu kilowy głaz.
Płynął strumyk. Minął jakiś czas,
Stu kilowy głaz zaginął,
Strumyk płynie tak jak płynął.
 
Cicha woda brzegi rwie,
Nie wiesz nawet jak i gdzie.
Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się,
Bo nie zna nikt metody,
Jak się ustrzec cichej wody.
Cicha woda brzegi rwie,
W jaki sposób? kto to wie,
Ma rację, że tak powiem, to przysłowie:
Cicha woda brzegi rwie.
 
Szła dziewczyna przez zielony las
Popatrzyła na mnie tylko jeden raz.
Popatrzyła. Minął jakiś czas,
Lecz widocznie jej uroda
Była jak ta cicha woda.
 
Cicha woda brzegi rwie,
Nie wiesz nawet jak i gdzie.
Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się,
Bo nie zna nikt metody,
Jak się ustrzec cichej wody.
Cicha woda brzegi rwie,
W jaki sposób? kto to wie,
Ma rację, że tak powiem, to przysłowie:
Cicha woda brzegi rwie.
 
Płynie strumyk przez zielony las,
Skończył się już dla mnie kawalerski czas.
Dzisiaj tylko czasem - proszę was -
Kiedy żonka mnie nie słyszy,
Śpiewam sobie jak najciszej.
 
Cicha woda brzegi rwie,
Nie wiesz nawet jak i gdzie.
Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się,
Bo nie zna nikt metody,
Jak się ustrzec cichej wody.
Cicha woda brzegi rwie,
W jaki sposób? kto to wie,
Ma rację, że tak powiem, to przysłowie:
Cicha woda brzegi rwie.cicha
 
Adicionado por czarna em Sábado, 18/02/2012 - 12:07
Comentários do remetente:

Song was probably written and composed by Zbigniew Kurtycz in 1954

Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

Still waters

Through the green wood the rill was flowing
Inshore, hundred-kilo boulder was lying.
Rill was flowing. Some time passed by,
Heavy stone disappeard,
The rill is flowing like before.
 
Still waters run deep,
You don't know how and where.
Impossible to protect yourself from it.
'cause nobody knows the way,
How to avoid the still waters.
Still waters run deep,
In what way? Who knows...
I can say, that this proverb is right:
Still waters run deep.
 
A girl was walking through the green wood
She looked at me only once.
She looked. Some time passed by,
But apparently her beauty
Was like this still waters.
 
Still waters run deep,
You don't know how and where.
Impossible to protect yourself from it.
'cause nobody knows the way,
How to avoid the still waters.
Still waters run deep,
In what way? Who knows...
I can say, that this proverb is right:
Still waters run deep.
 
Rill is flowing through the green wood,
I've already left my bachelorhood.
Just sometimes - look at this -
When my wife doesn't hear me,
I sing silently.
 
Still waters run deep,
You don't know how and where.
Impossible to protect yourself from it.
'cause nobody knows the way,
How to avoid the still waters.
Still waters run deep,
In what way? Who knows...
I can say, that this proverb is right:
Still waters run deep.
 
Adicionado por czarna em Sábado, 18/02/2012 - 12:34
Comentários