KAI – Peaches

Criado por Δήμητρα Κου. em 30 nov 2021
 KAI – Peaches

Peaches is the second mini album by Kai. It was released on November 30, 2021 with "Peaches" serving as the album's title track.

Ver também: Kai (EXO) Discography

Song languages:  Inglês, Coreano

Artista:  Kai (EXO)

Traduções:  InglêsPortuguêsRussoSérvio   4 more

Song languages:  Inglês, Coreano

Artista:  Kai (EXO)

Traduções:  InglêsPortuguêsRussoEspanhol   2 more

Song languages:  Inglês, Coreano

Artista:  Kai (EXO)

Traduções:  InglêsPortuguêsRussoEspanhol

Song languages:  Inglês, Coreano

Artista:  Kai (EXO)

Traduções:  InglêsPortuguêsRussoEspanhol

Linguagem da música:  Coreano

Artista:  Kai (EXO)

Traduções:  InglêsPortuguêsRussoEspanhol

Song languages:  Inglês, Coreano

Artista:  Kai (EXO)

Traduções:  InglêsPortuguêsRussoEspanhol

Comentários
CaughtUpInRVCaughtUpInRV    Terça-feira, 30/11/2021 - 13:06

Great mini-album!
Missing 'Vanilla'
Add it please!