National Anthems & Patriotic Songs - Ons Heemecht (National anthem of Luxembourg)

Advertisements
Luxemburguês

Ons Heemecht (National anthem of Luxembourg)

Wou d'Uelzécht durech d'Wisen zéit,
Duerch d'Fielsen d'Sauer brécht,
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat ass onst Land, fir dat mer géif
Hei nidden alles won,
Ons Heemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
Ons Heemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron
Ons Heemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
 
Adicionado por Zarina01 em Terça-feira, 13/12/2016 - 03:45
Obrigado!

 

Advertisements
Vídeo
Comentários
Natur Provence    Terça-feira, 23/01/2018 - 08:53

Le texte de la hymne national n'est pas complet! Der Text ist nicht vollständig!  *NO*Ons Heemecht (luxemburgische Originalversion)
Wou d'Uelzecht durech d'Wisen zéit,
Duerch d'Fielsen d'Sauer brëcht.
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mëcht.
Dat as onst Land, fir dat mir géif,
Heinidden alles won.
Ons Heemechtsland, dat mir sou déif
An onsen Hierzer dron.
O Du do uewen, deem séng
Hand Duurch d'Welt d'Natioune leet.
Behitt Du d'Lëtzebuerger Land
Vru friemem Joch a Leed!
Du hues ons all als Kanner schon
de fräie Geescht jo gin.
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn
déi mir sou laang gesin.

(Text: Michel Lentz / Musik: Jean-Antoine Zinnen)
Source: http://www.luxembourg.public.lu/de/le-grand-duche-se-presente/symboles-n...