Η αγάπη (I agapi) ( Tradução para Italiano)

Advertisements
Grego

Η αγάπη (I agapi)

Η αγάπη κάστρα καταλεί μπεντένια ρίχνει κάτου
και παλληκάρια του σπαθιού τα ρίχνει του θανάτου
 
Αγάπα με πουλάκι μου ως μ' αγαπούσες πρώτα
τα ξένα λόγια μην ακούς μον' την καρδιά σου ρώτα
 
Adicionado por Christos Alexandridis em Domingo, 22/07/2018 - 07:02
Última edição feita por Ainoa em Domingo, 22/07/2018 - 16:13
Alinhar parágrafos
Tradução para Italiano

L' amore

L’ amore può demolire i bastioni, distruggere le merlature,
può anche abbattere a morte uomini gagliardi di spada.
 
Amami, amami tesoro mio come mi amavi prima,
non dare ascolto alle maldicenze della gente, ma domanda al tuo cuore.
 
Adicionado por Christos Alexandridis em Domingo, 22/07/2018 - 07:09
Comentários do autor:

Versi tradizionali; musica di Demetrio Apostolakis (Chainides).
Canta Michalis Stavrakakis

Comentários
Hampsicora    Domingo, 22/07/2018 - 10:28

Ciao Christos, e grazie per la traduzione.
Le preposizioni sono sempre difficili da tradurre. Si può dire:
gagliardi uomini di spada (o: gagliardi spadaccini)
domanda al tuo cuore

Christos Alexandridis    Domingo, 22/07/2018 - 11:53

Buondì,
Ti ringrazio molto. Pensa che volevo chiedere il tuo aiuto prima di rendere pubblica la mia traduzione, appunto sulle preposizioni. Non l' ho fatto, perché non volevo disturbarti. Alla fine sono arrivate le tue osservazioni e sono, come sempre, le benvenute. Credo che ti sia piaciuta la canzone e questo è che importa.
Da molto tempo volevo tradurre questi versi di poesia tradizionale, però avevo sempre paura che l'italiano medio non capisse il significato profondo e la bellezza di questi versi. Qui non si tratta dell' amore qualunque (amore cristiano ecc.), ma della forza dell' έρως dell' amore fra un uomo e una donna che può, come un guerriero forte e senza pietà, vincere sempre tutto e tutti. Se la traduzione è riuscita a trasmettere questo significato, questa dimensione al lettore italiano, allora è una traduzione riuscita e gli errori sull'uso delle preposizioni sono di secondaria iportanza.
Ciao Marco, baci e molti molti ringraziamenti.
Christos

Hampsicora    Domingo, 22/07/2018 - 11:58

Caro Christos, non ti devi preoccupare di disturbarmi, sono sempre lieto di poter aiutare i miei amici traduttori, così come anch'io apprezzo i consigli degli altri, soprattutto se si tratta di madrelingua.
Sì, è una bella canzone. Nei primi due versi sembra che si parli di αγάπη in generale, ma poi si capisce che si tratta di έρως tra due persone in particolare.

Hampsicora    Domingo, 22/07/2018 - 12:04

Un'altra cosa: μην ακούς si può tradurre molto letteralmente "non ascoltare". Va benissimo in italiano.

Christos Alexandridis    Domingo, 22/07/2018 - 13:03

Andrebbe benissimo se "non ascoltare" in italiano significasse anche "non badare". In greco, in questo caso, μην ακούς significa μη δίνεις σημασία, cioè "non badare" non "dare ascolto" (pressappoco).
Vorrei aggiungere un altra cosa che è importante per noi traduttori. Per un greco è sufficiente leggere i due primi versi per capire che si tratta di έρως e di niente altro. Gli stranieri, però, per orientarsi hanno bisogno anche del resto. Si tratta, naturalmente, di quello che chiamiamo contesto culturale.
In effetti quello che ha fatto qui Apostolakis è di unire sotto la stessa musica due "mandinades" (i famosi distici della poesia popolare cretese). La poesia popolare greca ama molto l' allegoria e la personificazione. Così la morte e l' έρως non sono solamente di genere maschile grammaticalmente, ma nell' immaginazione popolare sono due guerrieri fortissimi e invincibili. In un altra canzone i Chainides cantano "L'amore (έρωτας) e la morte brandiscono le stesse spade".

Hampsicora    Domingo, 22/07/2018 - 16:10

Questa personificazione è interessante. Magari esiste anche in altre culture ma non in modo così netto ed evidente come nella tradizione greca. Mi fa pensare alle antiche divinità della tradizione classica, o mi sbaglio?

Se vuoi che sia chiaro sin dal primo verso che si tratta dell’amore tra due persone, potresti sostituire “amore” con “passione”.
Che ne dici?

Ti assicuro che “non ascoltare” ha esattamente lo stesso significato di μην ακούς in greco. Si può dire in molti modi diversi ma il significato è sempre lo stesso:
"non badare" / "non dare ascolto" / “non ascoltare” / “non dare importanza” / “non considerare”/ “non dare peso”/ “non fare caso” / “non preoccuparti” / “non fare conto” e altri.
Puoi scegliere quello che vuoi, sono tutti sinonimi.

Christos Alexandridis    Domingo, 22/07/2018 - 18:55

Penso che tu abbia ragione: la personificazione nei canti popolari greci ha le sue radici nell' antropomorfizzazione degli antichi.
"Passione" no, non mi piace; lo trovo un po' esagerato.
Facciamo il compromesso e mettiamo "non dare ascolto".
Sapessi che fatica tradurre la poesia popolare! Due righe e tanti interrogativi e compromessi!
Io comunque ti ringrazio di nuovo, caro Carlo.

Hampsicora    Domingo, 22/07/2018 - 20:39

Marco…
Va benissimo così, grazie a te.
Eh, certo è una fatica, molte volte la sintassi dei canti popolari non ha una precisa logica grammaticale.