כמו משוגע (Kmo meshuga) (Transliteração)

Transliteração
A A

Kmo meshuga

Lif'amim at omeret she-at tzriha levad
Ze kashe lah be-yahad ve-ze-lo yom ehad
Ve-ha-zman lo over lah at hozeret leat
Leatzmeh bishvili bishvileh
Ve-haya lah po noah lo natat li manoah
Eih efshar lah lisloah, tagali li
 
Ba-yamim at kara li ba-leylot rehoka li
Bil'adaih margish kmo meshuga
Ahuvi hi kar'a li u-va-sof hi barha li
Ve-ahshav an'lo yodea ma ita
 
U-frahim at omeret mazkirim lah et ha-hag
She-pataht et ha-delet ve-hibakt keilu ein mahar
Ve-ha-zman lo shoheah ha-levay she-gam at
Mevina she-ani mitztaer
Ve-halamti ba-layla she-hazart la-shhuna
Ve-yesh lah kvar gever aher
 
Ein li koah lalehet ve-lipol kmo shalehet
She-halaht lakaht itah ha-kol ve-day
Tahzeri ki kashe li ha-levad ha-ze soref li
Et kol ha-zihronot shelanu kmo niyar
Tahzeri ki lo nish'ar mimeh davar
 
Obrigado!
thanked 2 times
Adicionado por Alexey StrugatskiyAlexey Strugatskiy em Sábado, 24/04/2021 - 21:00
Adicionado em resposta ao pedido de Rennan RodriguesRennan Rodrigues
Última edição feita por Alexey StrugatskiyAlexey Strugatskiy em Quinta-feira, 02/12/2021 - 16:21

כמו משוגע (Kmo meshuga)

Comentários
Moshe KayeMoshe Kaye    Quinta-feira, 02/12/2021 - 00:50

The source lyrics have been updated. Please review your translation.

Read about music throughout history