Counting Stars ( Tradução para Sérvio)

Advertisements
Tradução para Sérvio

Brojenje zvezda

Versões: #1#2
Od nedavno, ja, ja gubim san
Sanjam o stvarima koje smo mogli biti
Ali dušo, ja sam, ja sam se molio jako
Rekoh, nema više brojanja dolara
Mi ćemo brojiti zvezde, da mi ćemo brojiti zvezde
 
Vidim ovaj život kao grožđe koje se ljulja
Ljulja moje srce preko linije
I moje lice projektuje znakove
Potraži i trebala bi naći
Star,ali ne tako star
Mlad, ali ne tako odvažan
Ne misim da je svet prodan
Samo radim ono što smo rekli
Ja osećam nešto tako dobro
Radeći pogrešnu stvar
Ja osećam nešto tako loše
Radeći ispravnu stvar
Mogao sam da lažem, nisam li, mogao da lažem
Sve što me ubija čini me da se osećam živim
 
Od nedavno, ja, ja gubim san
Sanjam o stvarima koje smo mogli biti
Ali dušo, ja sam, ja sam se molio jako
Rekoh, nema više brojanja dolara
Mi ćemo brojiti zvezde
 
Od nedavno, ja, ja gubim san
Sanjam o stvarima koje smo mogli biti
Ali dušo, ja sam, ja sam se molio jako
Rekoh, nema više brojanja dolara
Mi ćemo, mi ćemo brojiti zvezde
 
Ja osećam ljubav, i osećam da gori
Dole ovom rekom, svaki potez
Nada je reč od četri slova
Stvori taj novac, gledaj kako gori
Oh, ali ja nsam tako star
Mlad, ali ne tako odvažan
Ja ne mslim da je svet prodan
SAmo radim šta smo rekli
Ja osećam nešto tako loše
Radeći ispravnu stvar
Mogao sam da lažem, nisam li, mogao da lažem
Sve što me gura dole čini me da želim da letim
 
Od nedavno, ja, ja gubim san
Sanjam o stvarima koje smo mogli biti
Ali dušo, ja sam, ja sam igrao tvrdo
Rekoh, nema više brojanja dolara
Mi ćemo brojiti zvezde
 
Od nedavno, ja, ja gubim san
Sanjam o stvarima koje smo mogli biti
Ali dušo, ja sam, ja sam se molio jako
Rekoh, nema više brojanja dolara
Mi ćemo, mi ćemo brojiti zvezde
 
Uzmi taj novac
Gledaj ga kako gori
Pevaj u reku
Lekcije koje su naučene
 
Uzmi taj novac
Gledaj ga kako gori
Pevaj u reku
Lekcije koje su naučene
 
Uzmi taj novac
Gledaj ga kako gori
Pevaj u reku
Lekcije koje su naučene
 
Sve što me ubija čini me da se osećam živim
 
Od nedavno, ja, ja gubim san
Sanjam o stvarima koje smo mogli biti
Ali dušo, ja sam, ja sam igrao tvrdo,
Sedenje, nema više brojanja dolara
Mi ćemo brojiti zvezde
 
Od nedavno, ja, ja gubim san
Sanjam o stvarima koje smo mogli biti
Ali dušo, ja sam, ja sam igrao tvrdo,
Sedenje, nema više brojanja dolara
Mi ćemo, mi ćemo brojiti zvezde
 
Uzmi taj novac
Gledaj ga kako gori
Pevaj u reku
Lekcije koje su naučene
 
Uzmi taj novac
Gledaj ga kako gori
Pevaj u reku
Lekcije koje su naučene
 
Uzmi taj novac
Gledaj ga kako gori
Pevaj u reku
Lekcije koje su naučene
 
Uzmi taj novac
Gledaj ga kako gori
Pevaj u reku
Lekcije koje su naučene
 
Adicionado por lanus em Sábado, 20/07/2013 - 07:01
5
Seus pontos: None Média: 5 (1 vote)
Inglês

Counting Stars

Comentários