Den Blå Anemone ( Tradução para Inglês)

Advertisements
Dinamarquês

Den Blå Anemone

Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.
 
På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte: »Den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone;
jeg ser den aldrig mer«.
 
Nu står den der og nikker
så sejersæl i Jyllands grus
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.
 
Hvad var det dog, der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: »Evigt skiltes ad
min sjæl og glæden«. da jeg sad
i vint'rens grumme done.
Nu gør min anemone
mig atter fri og glad.
 
For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la'r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!
 
Adicionado por HinKytoHinKyto em Domingo, 03/01/2016 - 02:56
Última edição feita por HinKytoHinKyto em Sexta-feira, 27/04/2018 - 19:28
Comentários do remetente:

Denne version har ikke det fjerd vers med, jeg kunne faktisk ikke finde nogen, som havde.
This version of the song doesn't have the fourth stanza, I actually couldn't find any version which did have it.

Tradução para InglêsInglês
Alinhar parágrafos
A A

The Blue Anemone

What in the world happened?
The quartz of my winter frozen heart
will have to melt by seeing it
on the first day of March.
What broke through the black soil
and with its sea blue bloom gave it
a dash sky's shade?
The little anemone
I planted there last year
 
I got it from Lolland,
an endearment from my birth island.
So here I went on to wait
and thought: »It's going to die;
obviously, it misses its forest area,
its warm air, its fat clay;
in this hostile zone,
my anemone will perish;
I'll never see it again«.
 
Now there it is, nodding
so victoriously in the Jutlandic gravel
indomitable and sure
in spite of loneliness and haze,
as if all kinds of adversity here
have given it a greater value,
a little amazon,
and yet my anemone
like the waving shine of the lake
 
What in the world happened?
The winter frozen quartz of my heart
will have to melt by seeing it
on the first day of March.
I thought: »Forever separating were
my soul and happiness«. when I sat
in the grim trap of winter.
Now my anemone makes
me free and happy once more.
 
Because this clean colour,
it seems to me like consecration of spring,
it lets me neonatally inherit
an eternity of hope.
Then I bow down towards the earth,
tenderly stroking your silk bloom,
a peace of the throne of mercy.
Oh, little anemone,
how our creator is great!
 
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
Adicionado por HinKytoHinKyto em Domingo, 03/01/2016 - 02:56
Última edição feita por HinKytoHinKyto em Sexta-feira, 27/04/2018 - 09:46
Comentários do autor:

This version of the song doesn't have the fourth stanza, I actually couldn't find any version which did have it.

Mais traduções de "Den Blå Anemone"
Inglês HinKyto
Idioms from "Den Blå Anemone"
Comentários