Elena Risteska - Najdobro do sega (Најдобро до сега)

Macedônio

Najdobro do sega (Најдобро до сега)

Го броиш времето во себе, 
Ништо не ми кажуваш мене
А знам јас убави зборови имаш, 
Но ги криеш од мене
 
Го броиш времето во себе, 
Ништо не ми кажуваш мене
А знам јас какви мисли имаш, 
Но ги криеш од мене
 
Времето ни бега, бега, бега
Кажи ми ти сега, сега, сега
Ти викаш
 
Последна ноќ како сум сама
Љубиме најдобро до сега
А времето ни бега, бега, бега
Сакај ме ти најдобро до сега
 
Последна ноќ како си сама ќе
Љубам јас најдобро до сега
Но времето ни бега, бега, бега
Ќе љубам најдобро до сега, сега, сега
 
Од утре јас кај друг ќе бидам
Броиме минути време
А пред да одиш дај ми малку љубов
Што ја кријам од тебе
 
Времето ни бега, бега, бега
Кажи ми ти сега, сега, сега
Ти викаш
 
Последна ноќ како сум сама
Љубиме најдобро до сега
А времето ни бега, бега, бега
Сакај ме ти најдобро до сега
 
Последна ноќ како си сама ќе
Љубам јас најдобро до сега
Но времето ни бега, бега, бега
Ќе љубам најдобро до сега, сега, сега
 
Те сакам јас, иако не признавам
Те сакам јас, иако не признавам
 
Последна ноќ како сум сама
Љубиме најдобро до сега
А времето ни бега, бега, бега
Сакај ме ти најдобро до сега
 
Последна ноќ како си сама ќе
Љубам јас најдобро до сега
Но времето ни бега, бега, бега
Ќе љубам најдобро до сега, сега, сега
 
Adicionado por Effily em Segunda-feira, 28/05/2012 - 19:16
Obrigado!
Comentários