Within Temptation - Frozen ( Tradução para Hebraico)

Tradução para Hebraico

קפואה

לא מרגישה את חושיי
אני מרגישה רק קור
נדמה כי כל הצבעים נמוגים
לא מגיעה אל נשמתי
 
הייתי מפסיקה לרוץ
לו ידעתי שישנו עוד סיכוי
זה קורע אותי לגזרים להקריב הכל
אך אני נאלצת לשחרר
 
אומר לי שאני קפואה
?אך מה אני יכולה לעשות
לא יכולה לומר את הסיבות
מדוע עשיתי זאת למענך
 
כששקרים הופכים לאמת
הקרבתי למענך
אומר אתה שאני קפואה
?אך מה אני יכולה לעשות
 
אני יכולה להרגיש את צערך
,אתה לא תסלח לי
אך אני יודעת שתהיה בסדר
זה קורע אותי לגזרים שלעולם לא תדע
אך אני חייבת לשחרר
 
אומר לי שאני קפואה
?אך מה אני יכולה לעשות
לא יכולה לומר את הסיבות
מדוע עשיתי זאת למענך
 
כששקרים הופכים לאמת
הקרבתי למענך
אומר אתה שאני קפואה
?אך מה אני יכולה לעשות
 
הכל מכאן יחמוק
רק פיסות מנופצות ישארו
כשזכרונות דוהים לריקנות
רק הזמן יספר את סיפורו
אם הכל היה לשווא
 
לא מרגישה את חושיי
אני מרגישה רק קור
 
קפואה
?אך מה אני יכולה לעשות
קפואה
 
אומר לי שאני קפואה
?אך מה אני יכולה לעשות
לא יכולה לומר את הסיבות
מדוע עשיתי זאת למענך
 
כששקרים הופכים לאמת
הקרבתי למענך
אומר אתה שאני קפואה
 
קפואה
 
Adicionado por Thomas222 em Sexta-feira, 10/11/2017 - 23:01
Adicionado em resposta ao pedido de Zarina01
Inglês

Frozen

Comentários