กีดกัน (Skyline) (Gèet gan) (Transliteração)

กีดกัน (Skyline)

ใครเล่าเลยจะรู้ว่าความรัก
แม้แรกเจอต่างคนไม่รู้จัก
แต่ปักใจเพียงครั้งเดียว ติดในใจชั่วกาล
 
ยามที่เราทั้งสองได้พานพบ
ลบเรื่องราวอดีตที่ร้าวราน
เธอคือความรักแท้ ที่ฉันหามาเนิ่นนาน
 
แต่ความรักดูเหมือนเลือนรางปลายทางไม่เป็นดังใจ
ถ้าจะให้เราพบกันไยต้องกีดกั้นเราให้ไกล
 
กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป
กีดกั้นด้วยภูผาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว
กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ
แต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม
ใช่ไหม...
 
ในตอนจบสุดท้ายนิยายรัก
มักให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับ
กลับมาเพื่อพบเจอ บอกรักเธออีกครั้ง
 
แต่ความจริงของฉันรักเราคงเป็นไปดังนั้นไม่ได้
พยายามแค่ไหนไม่มีทางใดที่เราจะใกล้กัน
 
กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป
กีดกั้นด้วยภูผาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว
กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ
แต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม
ใช่ไหม...
 
กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป
กีดกั้นด้วยภูผาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว
กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ
แต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม
ใช่ไหม...
 
(กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป
กีดกั้นด้วยภูผาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว)
กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ
แต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม
ใช่ไหม...
 
Adicionado por RujixRujix em Sábado, 15/05/2021 - 01:39
Transliteração
Alinhar parágrafos

Gèet gan

Krai lâo loiie jà róo wâa kwaam rák
Máe râek jer dtàang kon mâi róo jàk
Dtàe bpàk jai piiang kráng diieow dtìt nai jai chûua gaan
 
Yaam têe rao táng sŏng dâai paan póp
Lóp rêuuang raao à-dèet têe ráao raan
Ter keu kwaam rák táe têe chăn hăa maa nêrn naan
 
Dtàe kwaam rák doo mĕuuan leuuan raang bplaai taang mâi bpen dang jai
Tâa jà hâi rao póp gan yai dtông gèet gân rao hâi glai
 
Gèet gân dûuay pàen fáa máe glai chăn yin dee jà fàa bpai
Gèet gân dûuay poo păa sŏong chan láp dtaa chăn mâi wàn wăi
Gèet gan dûuay way-laa chăn yin dee ror
Dtàe gèet gân dûuay chá-dtaa chăn kong dtông yom pâai páe châi măi
Châi măi...
 
Nai dton-jòp sùt táai ní-yaai rák
Mák hâi kon hàang glai dâai yón glàp
Glàp maa pêuua póp jer bòk rák ter èek kráng
 
Dtàe kwaam rák doo mĕuuan leuuan raang bplaai taang mâi bpen dang jai
Tâa jà hâi rao póp gan yai dtông gèet gân rao hâi glai
 
Gèet gân dûuay pàen fáa máe glai chăn yin dee jà fàa bpai
Gèet gân dûuay poo păa sŏong chan láp dtaa chăn mâi wàn wăi
Gèet gan dûuay way-laa chăn yin dee ror
Dtàe gèet gân dûuay chá-dtaa chăn kong dtông yom pâai páe châi măi
Châi măi...
 
Gèet gân dûuay pàen fáa máe glai chăn yin dee jà fàa bpai
Gèet gân dûuay poo păa sŏong chan láp dtaa chăn mâi wàn wăi
Gèet gan dûuay way-laa chăn yin dee ror
Dtàe gèet gân dûuay chá-dtaa chăn kong dtông yom pâai páe châi măi
Châi măi...
 
(Gèet gân dûuay pàen fáa máe glai chăn yin dee jà fàa bpai
Gèet gân dûuay poo păa sŏong chan láp dtaa chăn mâi wàn wăi)
Gèet gan dûuay way-laa chăn yin dee ror
Dtàe gèet gân dûuay chá-dtaa chăn kong dtông yom pâai páe châi măi
Châi măi...
 
Obrigado!

©Rujix

Adicionado por RujixRujix em Sábado, 15/05/2021 - 01:50
Comentários
Read about music throughout history