Advertisements

Give Thanks ( Tradução para Armênio)

  • Artista: Christian Hymns & Songs
  • Música: Give Thanks 22 traduções
  • Traduções: Árabe, Armênio, Chinês #1, #2, Croata, Espanhol #1, #2, Filipino/Tagalog #1, #2, Francês, Hindi, Indonésio #1, #2, Malaiala/Malabar, Nepáli #1, #2, Persa, Russo, Sérvio, Tamil, Telugu, Turco
Inglês

Give Thanks

Give thanks with the grateful heart!
Give thanks to the holy one!
Give thanks, because he is given Jesus Christ, his son!
And now, let the weak say Iam strong!
Let the poor say Iam rich!
Because of what he has done for us.
And now let the sick say, Iam healed.
Let the bound say, Iam Free.
Because of what he has done for us.(GIVE THANKS)
 
Última edição feita por HampsicoraHampsicora em Sábado, 24/02/2018 - 19:36
Comentários do remetente:

Song Added By Victor

Tradução para ArmênioArmênio (singable)
Alinhar parágrafos
A A

Օրհնյալ ես Դու, Թագավոր

1. Օրհնյալ ես Դու, Թագավոր,
Օրհնյալ ես ու փառավոր,
Օրհնյալ ես Դու, մեր Տեր,
Հիսուսի համար։
Ու հիմա թող թույլերը զորանան,
Ընկածները բարձրանան`
Շնորհիվ Տիրոջ փառավոր հաղթության:
 
2. Փառք տանք գոհունակ սրտով,
Փառք տանք Աստծո անվան,
Փառք տանք Իր Որդու համար՝
Հիսուս Քրիստոսի։
Եվ հիմա տկարներն են զորացած,
Ընկածներն են բարձրացած,
Տիրոջ շնորհքն է հայտնված մեզ համար:
Փառք տանք:
 
Adicionado por Avik TopchyanAvik Topchyan em Domingo, 19/05/2019 - 08:35
Comentários do autor:

Verse 1 seems to be a more modern hymnal adaptation. The 2. actually corresponds to the linked audio clip from the group Nor Yerk (New Song) from Lebanon.

Here's the online hymnal where translations are published
http://www.ergaran.in/2016/01/557.html

Comentários