Hòn Vọng Phu 2 ( Tradução para Inglês)

Advertisements
Vietnamita

Hòn Vọng Phu 2

Người vọng phu trong lúc gió mưa,
 
Bế con đã hoài công để đứng chờ,
 
Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về
 
Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ
 
Có đám cây trên đồi gióng trông trong mơ hồ,
 
Ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa
 
Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ,
 
Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già
 
Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa,
 
Nàng đứng ôm con,
 
Xem chàng về hay chưa? Về hay chưa?
 
Có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng,
 
Lấy cây hương thật quý, thắp lên thương tiếc chàng.
 
Thôi đứng đợi làm chi, thời gian có hứa mấy khi sẽ đem đến trả đúng kỳ
 
Những người mang mệnh biệt ly.
 
Trời chuyển mưa trong tiết tháng ba,
 
Suốt năm nước nguồn tuôn đổ xuống "Bà", hình hài người bế con nươc chảy chan hòa,
 
Thấm vào đến tận tâm hồn đứa con,
 
Nên núi non thương tình kéo nhau đi thăm nàng
 
Nằm thành Trường Sơn vạn lý xuyên nước Nam.
 
Dâng lá hoa suối nguồn với muôn chim vô vàng
 
Bầy cảnh Nam Bắc đầy cỏ hoa
 
Như cố khuyên nàng: trở về, chớ đừng để xuân tàn,
 
Nhiều đồi rủ nhau kéo thành đảo xa, lan tới khơi ngàn...
 
Xem chàng về hay chưa, về hay chưa?
 
Chín con long thật lớn, muốn đem tin tới nàng,
 
Núi ngăn không được xuống, chúng kêu ca dưới ngàn.
 
Nàng cố đợi nghìn năm, một nghìn năm khác sẽ qua,
 
Đến khi núi lở sông mòn, mới mong tới Hòn Vọng Phu.
 
Adicionado por indillakayitahindillakayitah em Quinta-feira, 03/11/2016 - 17:52
Tradução para InglêsInglês
Alinhar parágrafos
A A

The stone waiting for her husband 2

Waiting for her husband, despite wind or rain
 
Holding her child, waited for nothing
 
The husband still not return after many years
 
Stone worn out, but not her dream
 
Those trees over the hill, still vaguely remember
 
At full moon, they reminisce old time
 
When the general with his army pass by
 
What used to be mere grass before, now become old ancient trees
 
But she still wait for the husband from a thousand years ago
 
Holding her child
 
See if he return? If he return?
 
If anyone come across Van Ly, please do her a favor
 
Burn your best incense, mourning for him
 
Please stop waiting, no amount of time could fulfill the promise
 
Since your fate is to be separated
 
March come with rain
 
Rain fall on "Madam", the woman who holding her child all year long
 
Rain fill even into the child's soul
 
Mountains pity her, come to visit
 
Then they never leave, but stay and turn to great Truong Son mountain
 
Gift her many beautiful flowers and streams and birds
 
Many beauty from the South and the North
 
As if they're trying to tell: please stop waiting, please don't waste your youth
 
Many hills reach distant seas, become islands
 
To see if he returns? If he returns?
 
Nine big dragons want to give her the news
 
Mountain don't let them, they mourn for the human
 
She waited for a thousand years, then another thousand years passed
 
Until the mountain wear, the river shallow, then turn to The Stone Waiting For Her Husband
 
Adicionado por HLGHLG em Terça-feira, 17/09/2019 - 13:47
Adicionado em resposta ao pedido de indillakayitahindillakayitah
Mais traduções de "Hòn Vọng Phu 2"
Inglês HLG
Por favor, ajuda a traduzir "Hòn Vọng Phu 2"
Lê Thương: Maiores 3
Idioms from "Hòn Vọng Phu 2"
Comentários