Hate! ( Tradução para Tonganês)

Advertisements
Tradução para Tonganês

Fehi'a

'Oi ko e taimi fakamana,
Hange ha mata'itofe lanu 'uli'uli.
'Aue 'oku fuu ta'e'aonga he
Ngaahi tokoni 'o mamani.
Ha kofu kuo kofukofu mo fakaputu,
Ki he angatautau kuo taki ki ko
Ka ko e ta'ehala'ia ko o'oku ia.
'E ma'u he 'aho 'e he kuli.
 
'E fetongi 'a e 'Ofa kotoa ki Fehi'a,
'Oku fuu loto he hele pea 'e ha'u fuu tomui 'e ho'o fakatomala.
 
'Oi ko e lotomamahi 'o e poto,
Ko e ite'ita 'o ho'o nofo.
Ko e fakava'ava'a lelei lahi,
Ha mahu'inga ko ia 'oku pau ke ke totongi.
 
'Oku fufu'i 'e he kau leka kimui
'I mui 'o honau ngaahi pulou.
Ko naua, 'oku 'i honau ngaahi va'inga,
Ko naua pe 'oku kata.
 
'E fetongi 'a e 'Ofa kotoa ki Fehi'a,
'Oku fuu loto he hele pea 'e ha'u fuu tomui 'e ho'o fakatomala.
 
Pea na'e tautea'i au,
Ho'o ngaahi loi mo e kaakaa.
Kuo tapuni'i 'e he puipui taimi ni.
Ko e fafangu, 'e tatangi ia maa koe.
 
Ko ho'o ngaahi loi kotoa, ko ho'o angamaa kotoa.
Pea 'e takina'i ia koe ke te toe 'ite'ita ka ke fakahala'ia'i kiate koe kita.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Adicionado por SilentRebel83 em Sexta-feira, 22/03/2013 - 05:02
Adicionado em resposta ao pedido de crimson_antics
Comentários do autor:

Sorry for the long wait. Enjoy! (-=

London After Midnight: Maiores 3
Idioms from "Hate!"
Ver também
Comentários