Heartbreak Hotel ( Tradução para Hebraico)

Advertisements
Tradução para HebraicoHebraico
A A

מלון לבבות שבורים

מאז אהובי נטשה אותי
מצאתי מקום חדש לשכון
זה בסוף הרחוב של בדידות
במלון לבבות שבורים
איפה אני אהיה
אני אהיה שם כל כך בודדה, אהובי
אכן, אני כל כך בודדה
אני אהיה שם כל כך בודדה, שאני יכול למות
 
גם אם זה צפוף
אפשר עדיין למצוא קצת מקום
לאוהבי שבור לב
לבכות שם בעצבם
ואיפה הם יהיו כל כך בודדים, אהובי
הם כל כך בודדים
הם כל כך בודדים, שהם יכולים למות
 
עכשיו הדמעות של הנער השליח ממשיכים לזרום
ופקיד הקבלה לבוש בשחור
הם היו הרבה זמן ברחוב של בדידות
הם לעולם לא, לעולם לא יביטו לאחור
והם יהיו כל כך, שם הם יהיו כל כך בודדים, אהובי
הם כל כך בודדים
הם כל כך בודדים, שהם יכולים למות
 
אז אם אהובך עוזבת אותך
יש לך סיפור לספר
צריך רק ללכת ברחוב של בדידות
למלון לבבות שבורים
ואתה תהיה, אתה תהיה כל כך בודד, אהובי
אתה תהיה בודד
אתה תהיה כל כך בודד, שאתה יכול למות
 
גם אם זה צפוף
אתה יכול עדיין למצוא קצת מקום
לאוהבי שבור לב
לבכות שם בעצבם
איפה הם יהיו כל כך בודדים, אהובי
הם כל כך בודדים
הם כל כך בודדים, שהם יכולים למות
 
Adicionado por Crandiberry78Crandiberry78 em Sábado, 08/06/2019 - 12:30
InglêsInglês

Heartbreak Hotel

Comentários