Modern Talking - Heaven Will Know ( Tradução para Persa)

Tradução para Persa

بهشت خواهد فهمید

وقتی من غمگین و افسرده ام
چشمانم رو می بندم، آه، تا فقط با تو باشم
من یه خیال پردازم و تو میدونی
تو زن منی و من هرگز نخواهم رفت
خدا فرشته ای در اینجا بر روی زمین قرار داد
که بیشتر از آنچه که ارزش دارم به من داد
تو فرشته ی من در شبی
تو در تاریکی نوری
 
بهشت خواهد فهمید، آه، بهشت خواهد فهمید که عشق من رشد خواهد کرد عزیز
بهشت خواهد فهمید، که من به تو نیاز دارم پس، نمی تونم بگم خداحافظ خانوم
بهشت خواهد فهمید که من هرگز اجازه ی رفتن نخواهم داد و خواهم ماند تا اینکه قلبم از تپش بایسته
مهم نیست چه عزیزی، هر چه هستی باش
بهشت، برام یه فرشته می فرستد
بهشت، برام یه ستاره می فرستد
 
نزار زمین بخورم، دستمو بگیر
الان و برای همیشه، دوستم باش
قلب عاشقم رو امشب بگیر
تو یه زنی تا روشنایی صبح
من اشکهایی که هرگز نشونشون نداده ام خشک می کنم (هرگز نشون داده نشده)
یه خونه ی خالی که مال خودم می ناممش
تو فرشته ی من در شبی
در تاریکی تو نوری
 
و این بیشتر از یه دوره ی گذراست
و این بیشتر از چند روز زیباست
و این بیشتر از آن بوده که تابحال فهمیده ام
و هرگز تنها نخواهم بود
 
Adicionado por m_fandrousi em Domingo, 27/05/2012 - 04:14
Inglês

Heaven Will Know

Mais traduções de "Heaven Will Know"
Idioms from "Heaven Will Know"
Comentários