High Hopes ( Tradução para Persa)

Advertisements
Tradução para PersaPersa
A A

آرزوهای دست نیافتنی

Versões: #1#2
در آنسوی افق سرزمین دوران کودکی یمان
در جهانی که اهنرباها برایمان مثل جادو و معجزه بودند
افکارمان پیوسته و بی مرز سرگردان بود
صدای ناقوس جدایی طنین انداز شده بود
در طول مسیر خیابانهای دراز و انتهای جاده ها
آیا هنوز هم میانبری انها را به هم میرساند
یک گروه ژنده پوش رد پایمان را دنبال میکردند
به هر سو می دویدیم،پیش از انکه زمان رویاهایمان را با خود ببرد
رهایی از هزاران آدمهای کوته بینی که تلاش میکردند ما را به زمین بند کنند
به زندگی ای که آهسته آهسته رو به زوال و تباهی است
 
علفزارها سبزتر بودند
روشنایی پرنورتر بود
دوستان کنارت بودند
شبها شگفت انگیز تر بودند
 
با نگاه به آنسوی پل های خاکستر شده که پشت سرمان می تا بیدند
نیم نگاهی به خاطرات گذشته که همه چیز سبز تر بود
گامهایی به سوی آن دوران طلایی بر میداریم ولی ناخودآگاه باز به حال بازمیگردیم
گویی یک نیروی نامرئی شما را به این سو میکشد
 
در بلندای کوه با پرچمی برافراشته
ما به قله های سرگیجه آور دنیای خیال انگیز دست یافتیم
 
برای همیشه در وجودمان آرزوها و جاه طلبی های جوانی باقی می مانند
اشتیاقی ست تمام نشدنی که هنوز اقناع نشده
هنوز چشمان خسته ی مان به سمت افق برمیگردد
با انکه بارها این راه را پیموده ایم
 
سبزه زار سبزتر بود
روشنایی پرنور تر بود
طعم خوشایندتر بود
شبها شگفت انگیز تر
دوستان کنارت بودند
مه سحرگاهی میتابید
آب جاری بود
رود بی پایان
 
برای همیشه و همیشه
 
Adicionado por mehran vaezimehran vaezi em Terça-feira, 19/02/2019 - 11:38
InglêsInglês

High Hopes

Comentários