Đói cho sạch, rách cho thơm

Adicionado por For Debut em Domingo, 25/07/2021 - 03:02
  • Expressão: Đói cho sạch, rách cho thơm
  • Idioma: Vietnamita
  • Explicações disponíveis em: Inglês

O que significa "Đói cho sạch, rách cho ..."?

Inglês

That is, even if we must live in poverty, we must keep our good virtues
(Nghĩa là phải an phận nghèo, cùng phải giữ danh giữ tiếng)

Explicado por For DebutFor Debut em Domingo, 25/07/2021 - 03:02
Explained by For DebutFor Debut