Γελάω μέχρι τ'αυτιά μου

Adicionado por Convidado em Quarta-feira, 23/10/2019 - 14:21
  • Expressão: Γελάω μέχρι τ'αυτιά μου
  • Idioma: Grego
  • Explicações disponíveis em: Inglês

O que significa "Γελάω μέχρι τ'αυτιά μου"?

Inglês

I am very happy about something, or I find something extremely funny.

Explicado por Convidado em Quarta-feira, 23/10/2019 - 14:21
Explained by Convidado