Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Adicionado por tofubu em Segunda-feira, 29/03/2021 - 17:36

Traduções idiomáticas de "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

Japonês
花より団子
Vietnamita
Cái nết đánh chết cái đẹp
Explicações:

O que significa "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"?

Vietnamita

Hãy coi trọng phẩm giá, đạo đức bên trong của con người hơn là vẻ bề ngoài hào nhoáng

Explicado por tofubutofubu em Segunda-feira, 29/03/2021 - 17:36
Explained by tofubutofubu