Lady Antebellum - Just A Kiss ( Tradução para Persa)

Tradução para Persa

فقط یک بوسه

آرمیدن اینجا کنارت ، خیلی نزدیک به من ...
سخته که با این احساسات بجنگم ...
وقتی حتی سخته که نفس بکشم ...
گرفتار در این لحظه ...
گرفتارِ در لبخند تو ...
قبلاً با هیچ کسی حرف دلمو باز نکردم ...
خیلی سخته که جلوی خودمو بگیرم ...
وقتی که تو رو تو دستام(آغوش ام) نگه داشتم ...
لازم نیست که عجله کنیم ...
بزار که آروم پیش بره ...
فقط یک بوسه بر لبانت ...
در نور مهتاب ...
فقط یک لمسِ ...
آتشی که به روشنی می سوزد ...
نمی خوام که این رو خراب کنم ...
نمی خوام که تو رو تحت فشار بزارم ...
فقط یک تیر در تاریکی که ممکنه تو
همونی باشی، که من منتظرش بودم...
در تمام زندگی ام ...
پس عزیزم، من خوبم
فقط با یک بوسه شب بخیر
میدونم که اگه به رابطه مون کمی زمان بدیم ...
تنها ما رو نزدیک تر می کنه
به عشقی که دنبالش هستیم ...
هرگز اینقدر واقعی درک نشده ...
نه ، هرگز اینقدر درست به نظر نرسیده ...
نه ، من نمی خوام که شب بخیر بگم ...
میدونم که زمان خداحافظی رسیده
ولی تو در رویاهای من خواهی بود ...
امشب ...
امشب ...
امشب ...
بزار که این رو درست انجام بدیم ...
فقط با یک بوسه شب بخیر ...
فقط با یک بوسه شب بخیر ...
یک بوسه شب بخیر.
 
Adicionado por drizzle em Sexta-feira, 11/05/2012 - 13:05
Comentários do autor:

اگر نکته ای در ترجمه(برای بهتر شدن) به نظرتون رسید ، حتماً بهم بگین ،خوشحال میشم .
Hamid.heyday@gmail.com

Inglês

Just A Kiss

Comentários