Advertisements

คิดถึงแต่เธอ (Kít tĕung dtàe ter) (Transliteração)

คิดถึงแต่เธอ

ทำอะไร ก็คิดถึงวันเก่า
มองอะไร ก็เห็นว่าเงียบเหงา
ในจิตใจ มีเธออยู่เสมอ
 
ไม่มีเลย สักทางที่จะหันไป
ไม่มีทาง ที่จะไม่คิดถึงเธอ
 
กี่ครั้ง
คิดถึงเธอจนแทบ ขาดใจ
ไม่ชินความห่างไกล
กี่ครั้ง
ไม่รู้ต้องทำตัว อย่างไร
แต่จะทำ อยู่อย่างนั้น
แต่ละวันคิดถึงเธอ คนเดียว
 
รู้ใช่ไหม
ว่าฉันไม่เปลี่ยนไป
รู้ใช่ไหม ว่าฉันคิดถึงเธอ
รู้ใช่ไหม ว่ารักเธอเสมอ
เป็นอย่างไร เราคงไม่ต่างกัน
 
ไม่มีเธอ
โลกเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม
ไม่มีใคร
เปลี่ยนใจ ของฉันได้เลย
 
กี่ครั้ง
คิดถึงเธอจนแทบ ขาดใจ
ไม่ชินความห่างไกล
กี่ครั้ง
ไม่รู้ต้องทำตัว อย่างไร
แต่จะทำ อยู่อย่างนั้น
แต่ละวันคิดถึงเธอ คนเดียว
 
กี่ครั้ง
ไม่รู้ต้องทำตัว อย่างไร
แต่จะทำ อยู่อย่างนั้น
แต่ละวันคิดถึงเธอ คนเดียว
 
Adicionado por RujixRujix em Quinta-feira, 29/07/2021 - 01:52
Transliteração
Alinhar parágrafos

Kít tĕung dtàe ter

Tam à-rai gôr kít tĕung wan gào
Mong à-rai gôr hĕn wâa ngîiap ngăo
Nai jìt jai mee ter yòo sà-mĕr
 
Mâi mee loiie sàk taang têe jà hăn bpai
Mâi mee taang têe jà mâi kít tĕung ter
 
Gèe kráng
Kít tĕung ter jon tâep kàat jai
Mâi chin kwaam hàang glai
Gèe kráng
Mâi róo dtông tam dtuua yàang rai
Dtàe jà tam yòo yàang nán
Dtàe lá wan kít tĕung ter kon diieow
 
Róo châi măi
Wâa chăn mâi bplìian bpai
Róo châi măi wâa chăn kít tĕung ter
Róo châi măi wâa rák ter sà-mĕr
Bpen yàang rai rao kong mâi dtàang gan
 
Mâi mee ter
Lôhk bplìian bpai mâi mĕuuan derm
Mâi mee krai
Bplìian jai kŏng chăn dâai loiie
 
Gèe kráng
Kít tĕung ter jon tâep kàat jai
Mâi chin kwaam hàang glai
Gèe kráng
Mâi róo dtông tam dtuua yàang rai
Dtàe jà tam yòo yàang nán
Dtàe lá wan kít tĕung ter kon diieow
 
Gèe kráng
Mâi róo dtông tam dtuua yàang rai
Dtàe jà tam yòo yàang nán
Dtàe lá wan kít tĕung ter kon diieow
 
Obrigado!

©Rujix

Adicionado por RujixRujix em Quinta-feira, 29/07/2021 - 02:30
Comentários
Read about music throughout history