קוקוריקו (Kookoorikoo) (Transliteração)

Transliteração
A A

Kookoorikoo

Ok, ok
Kookoorikoo tarnegol
Kookoorikoo kol gadol
Im yesh safek az yesh po gdila potentzialit
Ve-ahshav ha-zman latet et ha-kol
 
Ma she-hashavti hashavti, shavti, kmo ruah nashavti
Ma she-ahavti odeni kmo ba-yom she-noladti
Zarti hazarti, fizarti milim al milim ve-tzlilim she-matz'ati
Harbe kavod le-Ptzatzati
Me-ever la-uvda she-hayti et ha-hip-hop ba-rehem
Toh kedey tnua nolad al ketzev rega shel kesem
Me-ever la-shever, la-heder, ha-teder ose et shelo
Be-hol muvan ifshari, gan eden
Ze inyan shel tfisat todaa, lo dereh o ratzon le-n'kama
Kookoorikoo zo kriat hashkama, tishma
Ein li ratzon le-matehet, rak lehargish adama
Ten li lavo ve-lalehet, rak lenagen ahava
Me-ever la-uvda she-kol ha-nog'im ba-davar
Hem helek bilti nifrad mimeni, me-atzem heyoti
Me-ever le-kol ha-homot she-kib'yahol mafridot
Yesh ot'hem ve-oti
 
Az al tadliku oti
(Al tadliku oto)
Od shniya ani mit'apeh po al kulam
(Od shniya hu mit'apeh po al kulam
Boina, al tadliku oto)
Rabak, al tadliku oti
(Az al tadliku oto)
Wallak, od shniya ani mt'apeh po al kulam
(Hu yit'apeh po al kulam)
Ani mit'apeh po al kulam
(Hu mit'apeh po al kulam)
Az al tadliku oti
 
(Kadima!)
 
Rap be-signon metzuhtzah, s'aha le-mi she-niftah
Lo mevakesh et ha-akshen, ba lehapes et ha-gesher
Bein ha-ratzuy le-matzuy nimtza ve-nohah, az al tadliku oti, ken
(Al tadliku oto)
Kaha ze, kaha o kah, mahapah el ha-pahat
Ha-pahad lo factor, betah ve-betah she-naale ve-nitzmah
Nesagseg ve-nizrah, anohi ba-maarav ve-libi ba-mizrah
Mehin tavshilim ba-mitbah
Ripidi rap meluhlah, Nechi bahur mefukah
Muzika baa le-kan, keif she-matzati otah
Osa li tov kemo lehem dganim
Ashraih, aviah al gani
(Al tadliku oto)
Sara shara shir sameah, mealef od mea
Mehamem, mehamem et ha-lev, shomer kamea-mea
Ani shomea me-ha(ozen) eize (hozek), waaliya
Ha-adrihalim, ata roe bama reka
Ata ole aleya
 
Taluy mi shoel
Kshe-Yishay Swissa mesapek et ha-ketzev tagid toda la-el
(Toda la-el)
Toda le-shoel ve-ba le-Israel goel
Noel et ha-taasiya, hoteh kemo mohel
Al totziu li ta'tosfatan ha-shlishi (ok)
Kapara, al teharteti ta-hartetan ha-rashi (ok)
Ani nah be-shishi
Le-maharat pores knafaim, af meal ha-rashim
Ve-salamat, anashim
 
Az al tadliku oti
(Al tadliku oto)
Od shniya ani mit'apeh po al kulam
(Od shniya hu mit'apeh po al kulam
Boina, al tadliku oto)
Rabak, al tadliku oti
(Az al tadliku oto)
Wallak, od shniya ani mt'apeh po al kulam
(Hu yit'apeh po al kulam)
Ani mit'apeh po al kulam
(Hu mit'apeh po al kulam)
Az al tadliku oti
 
Kol od ba-levav, bli lehaaliv
Nefesh yehudi, bli lehaaliv
Ulfa'atei mizrach kadima, bli lehaaliv
Ayin leTziyon, bli lehaaliv
 
Az al tadliku oti
(Rap meluhlah)
 
Bli lehaaliv
 
Obrigado!
Adicionado por Alexey StrugatskiyAlexey Strugatskiy em Segunda-feira, 18/10/2021 - 10:08

קוקוריקו (Kookoorikoo)

Comentários
Read about music throughout history