Nesli - La fine ( Tradução para Persa)

Revisão de texto solicitada
Tradução para Persa

پایان

من طلب بخشش میکنم از کسی که به او خیانت کردم,اما همه ی دشمنانم را نابود میکنم
اینکه برنده باشم یا بازنده , فرقی نمیکند
مهم نیست که تا حال با چند نفر برخورد داشتم و یا در آینده برخورد خواهم داشت
این زندگی بر من فاتح شد و من فاتح آن شدم
مادرم گفت:"این زندگی ادامه پیدا میکند پسرم.این زندگی در چشمانت نگاه نمیکند,اما در پایان تو را به صلابه میکشد"
آن را پاک کردم, چرا که برای آستین های ژاکتم کافی بود
و وقتی کسی به سمتت قدم برمیدارد,تو ابتدا برای حمله به طرفش میروی
اما من این کار را نکرده ام,همیشه آن را پدیرفته ام
همیشه بیچاره بودم, تا زمانی که نفسم به پایان رسید
زمان پایان فرا خواهد رسید, اما این پایان کار نخواهد بود
و مثل هر زمان دیگری, باید صبر کنم و به هزاران چیز دیگر نگاه کنم
با شماره ای از تو که در دستم است و نمایی نزدیک از تو
مثل یک فیلم زیبا که متاسفانه هیچگاه دیده نمی شود
نمیدانم آن ها چه کسانی هستن اما از کشف آن میترسم
به صورتم درون آینه نگاه میکنم اما نمیدانم چگونه آن را نقاشی کنم
هنگامی که با تو سخن میگویم, همیشه از زندگی تکراری خودم حرف میزنم
نمیتوانم راجع به آن حرف بزنم,یادآوری آن مرا تا سرحد مرگ خسته
می کنم
 
آرزو میکردم امروز بود, و در یک لحظه فردا فرا میرسید
که دوباره از اول آغاز کنم,تا همه ی برنامه هایم را به هم بریزم
زیرا همه چیز بهتر می شد و من بهتر عمل میکردم
مثل یک فیلم زیبا که هرگز دیده نمی شود
 
واقعی به نظر نمیرسد و من هم واقعی به نظر نمی رسم
آسان انجام شد, تلخ و شیرین, مثل گذشته
همه ی این چیز ها مرا تغییر دادند
شاید بهترین سال های من دزدیده شدند
از جنون من و از هزاران اشتباه دیگر
من عجیبم , این را می دانم و بیش از یک خطا دارم
اما کسی از آن بالا مرا نگاه کرد و گفت
"من تو را نجات خواهم داد, درست مانند آخرین بار"
چیزهای زیادی وجود دارند که دوست داشتم انجام بدهم اما هنوز ایستاده ام
به زندگی از دریچه ی تصاویر نگاه میکنم و زمستانی دیگر از راه رسیده است
هرگز این را تغییر نمیدهم, و همیشه همه چیز را خراب میکنم
اگر تو را نا امید کردم, معذرت خواستن از تو دردی را دوا نمیکند
 
آرزو میکردم امروز بود, و در یک لحظه فردا فرا میرسید
که دوباره از اول آغاز کنم,تا همه ی برنامه هایم را به هم بریزم
زیرا همه چیز بهتر می شد و من بهتر عمل میکردم
مثل یک فیلم زیبا که هرگز دیده نمی شود
 
Adicionado por golnoush em Domingo, 12/01/2014 - 19:26
Última edição feita por golnoush em Domingo, 19/01/2014 - 20:02
O autor da tradução solicitou revisão de texto.
Isso significa que ele ficaria feliz em poder receber correções e sugestões sobre a tradução.
Se você é proeficiente nas duas linguagens, você é bem vindo a deixar seus comentários.
Italiano

La fine

Comentários