Noir Désir - Le vent nous portera ( Tradução para Persa)

Tradução para Persa

اما باد ما را با خود خواهد برد

من از راه گرفتن نمی ترسم
ما باید امتحان کنیم, ما باید بچشیم
در پیچ و خم تو خالی کلیه
آنجا همه چیز خوب خواهد بود
باد ما را خواهد برد
 
پیغامت به دب اکبر
مسیر مسابقه
و لحظه ای از مخمل
حتی اگه بیهوده باشد
باد غالب خواهد شد
همه چیز ناپدید خواهد شد
اما باد ما را با خود خواهد برد
 
عطوفت و تفنگ
این زخم که ما را از هم جدا کرده
کاخی برای دیگر روز
از فردا و از دیروز
باد آنها را خواهد برد
 
ژنتیک شانه
کروموزوم ها در جو
تاکسی ها برای کهکشان
و فرش پرنده ی من؟
باد غالب خواهد شد
همه چیز ناپدید خواهد شد
اما باد ما را به دور دست خواهد برد
 
عطر سال های تباهمان
آنچه که می تواند بیاید و درت را بکوبد
سرنوشت بی نهایت
ما اندکی بی تجربه ایم اما چه چیزی را حفظ می می کنیم
باد غالب خواهد شد
 
(در زمان بالا امدن مد (جذر و مد
و همه غرامتشان را می شمارند
من مچاله شدن سایه ام را خواهم آورد
گرد و غبارت را
باد آنها را خواهد برد
همه چیز ناپدید خواهد شد
اما باد ما را با خود خواهد برد
 
Adicionado por nar em Domingo, 13/11/2016 - 23:47
Francês

Le vent nous portera

Comentários