Mini-dictionary: The family= familia

parents=părinţii
father= tată
mother=mamă
brother=frate
sister=soră
grandfather=bunic
grandmother=bunică
cousin (for a male)=văr or verişor (it is a diminutive but we use this form
frequently)
cousin (for a female)=vară or verişoară
uncle-unchi
aunt-matuşă
nephew,grandson=nepot
niece,granddaughter=nepoată
son=fiu
daughter=fiică
husband=soţ
wife=soţie
fiancé (for a man)=logodnic
fiancée=logodnica
married (for a man)=căsătorit
married (for a woman)=căsătorită
bachelor=celibatar,burlac,necăsătorit or simple singur
bachelotte= necăsătorită
divorcee (for a man)=divorţat
divorcee (for a woman)=divorţată
widower=văduv
widow=văduvă
get married=a se căsători
in love (for a man)=indragostit
in love (for a woman)=indragostită

Language: 
field_vote: 
0
Nenhum voto ainda