Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Ajude a Ucrânia!

Músicas de Lidija Bačić

Título da Música, Álbum, Idioma
LetrasTraduções
100% moždaCroata
Tijelo kao pjesma
3 minuteCroataRusso
AdioCroata
Viski
Ako te ikad izgubimCroata
Daj da noćas poludimo
Inglês
Russo
Polonês
Broj bez imenaCroata
Daj da noćas poludimo
Russo
CrnokosiCroata
Viski
Inglês
Russo
Polonês
Daj da noćas poludimoCroata
Daj da noćas poludimo
Inglês
Russo
Polonês
Dalmatinac i Dalmatinka Croata (dialeto Chakaviano)
Viski
Dan iza vječnostiCroata
Majčina ljubav
Russo
Dvi lipe riči Croata (dialeto Chakaviano)
Daj da noćas poludimo
Glupacho mojaCroata
Tijelo kao pjesma
Gospe od žalosti Croata (dialeto Chakaviano)
Daj da noćas poludimo
Inglês
Russo
Croata
Haljinica od satenaCroata
Daj da noćas poludimo
Russo
Ja ću samo tvoja bitCroata
Viski
Inglês
Russo
Polonês
Jedna je noćCroata
Kad mi dođešCroataRusso
Kada dođe studeniCroata
Daj da noćas poludimo
Russo
KaktusCroata
Tijelo kao pjesma
Inglês
Russo
Polonês
KišaCroata
Majčina ljubav
Inglês
Russo
Polonês
KompasCroata
Tijelo kao pjesma
Polonês
KrajCroata
Majčina ljubav
Russo
Krivi čovjekCroata
Viski
Inglês
Russo
Búlgaro
Kupila cura malaCroata
Viski
Inglês
Russo
K´o da živim unazadCroata
Tijelo kao pjesma
Russo
L'amore maternoItaliano
Majčina ljubav
Croata
LubenicaCroataInglês
Russo
Majčina ljubavCroata
Majčina ljubav
Russo
Polonês
MartinaCroata
Daj da noćas poludimo
Russo
Muške suzeCroataInglês
Naivna sam, ali nisam ludaCroata
Viski
Inglês
Russo
Polonês
Nakon svegaCroata
Majčina ljubav
Nasmij se sestroCroata
Viski
Inglês
Russo
Polonês
Ne daj meCroataAlemão
Ne govori da san ti jedina Croata (dialeto Chakaviano)
Daj da noćas poludimo
Ne moren kontra sebe Croata (dialeto Chakaviano)
Majčina ljubav
Neka ljubav novaCroataInglês
Alemão
Neka se vino točiCroata
Daj da noćas poludimo
Russo
Polonês
NezamjenjivaCroata
Tijelo kao pjesma
Inglês
Polonês
Nisan sritna ja uz njega Croata (dialeto Chakaviano)
Majčina ljubav
Inglês
Russo
Polonês
Od ljubavi pijanaCroata
Tijelo kao pjesma
Inglês
Polonês
Odlično se snalazimCroataInglês
Polonês
Pisma nas je vezala Croata (dialeto Chakaviano)
Daj da noćas poludimo
Russo
Polonês
PogledCroata
Majčina ljubav
Prokleto dobro ljubišCroata
Tijelo kao pjesma
Prvi Božić bez tebeCroata
Tijelo kao pjesma
Inglês
Português
Polonês
Romeo i JulijaCroata
Sat OtkucavaCroata
Tijelo kao pjesma
Inglês #1 #2
Polonês
SatraCroata
ŠokCroataInglês
Espanhol
Polonês
SoloCroata
Tijelo kao pjesma
StopCroataInglês
Tek Je PočeloCroataInglês
TišinaCroata
Majčina ljubav
Inglês
Russo
Bielorusso
TrezoriCroata
Revolucija
Inglês
Vino rumenoCroata
ViskiCroata
Viski
Inglês #1 #2
Russo
Húngaro
Polonês #1 #2
+4
Vlak za BrodCroata
Daj da noćas poludimo
Vozačka dozvolaCroata
Viski (2015)
Inglês #1 #2
Polonês
Zarobljeno vrijemeCroata
Majčina ljubav
Comentários
Read about music throughout history