Evanescence - Lies ( Tradução para Latim)

Tradução para Latim

Mendācia

In omnī membr'ā catēnīs meīs timōris vinctus
Mendāciīs per tot lacrimīs cōnsignātus
Deintus perditus, fīnem sequēns
Pr'opportūnitāte pugnō, ut dēnuō mentītus sim
 
Numquam satis fortis eris
Numquam satis bona/bonus eris
Numqu'amōre concepta's/conceptus es
Nōn celsius ēscendēs
 
Numquam vidēbunt
Numqu'erō
Porrō et porrō cōnnītar, ut hanc famem alam
Ardēnte prōfund'intrā mē
 
Sed lūx caecāns lacrimīs meīs perrumpit
Aurōr'ad hanc noct'īnfīnītam gignente
Bracchia porrecta, m'exspectāns
Amplexus apertus supr'arborem sanguināntem
 
Adquiēsc'in mē tēque cōnsōlābor
Tibi vīxī et tibi mortua/mortuus sum
In mē morāre tēque iūrō
Mē nēquandō tē lictūra'sse/lictūru'sse
 
Numquam satis fortis eris
Numquam satis bona/bonus eris
Numqu'amōre concepta's/conceptus es
Nōn celsius ēscendēs
 
Adicionado por Slyzder em Segunda-feira, 30/01/2017 - 13:19
Inglês

Lies

Comentários