من و تو، درخت و بارون... (Man o Tow, Derakht o Bāroon...) ( Tradução para Inglês)

من و تو، درخت و بارون...

من باهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
من درختم تو باهار
من درختم تو باهار
 
[همخوانی]
من باهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
من درختم تو باهار
من درختم تو باهار
 
[همخوانی]
ناز انگشتای بارون تو باغم می‌کنه
میون جنگلا تاقم می‌کنه
 
ناز انگشتای بارون تو باغم می‌کنه
میون جنگلا تاقم می‌کنه
 
تو بزرگی مثِّ شب،
اگه مهتاب باشه یا نه،
تو بزرگی
مث شب
 
خود مهتابی تو اصلا،
خود مهتاب
مث شب گود و بزرگی،
مث شب
 
اگه روزم که بیاد،
تو تمیزی
مث شبنم
مث صبح
 
[همخوانی]
اگه روزم که بیاد،
تو تمیزی
مث شبنم
مث صبح
 
تو مث مخمل ابری
مث بوی علفی
مث اون ململ مه، نازکی
اون ململ مه
که رو عطر علفا
هاج و واج مونده مردد
میون موندن و رفتن،
میون مرگ و حیات
 
مث برفایی تو
اگه آبم که بشن برفا و عُریون بشه کوه،
تو همون قلّه‌ی مغرور و بلندی‌،
تو همون قلّه‌ی مغرور و بلندی‌
که به ابرای سیاهی و به بادای بدی می‌خندی
 
ناز انگشتای بارون تو، باغم می‌کنه
میون جنگل‌ها،
تاقم می‌کنه
 
  • باهارم:

    Ahmad Shamlou has written like this

Adicionado por aariapooraariapoor em Terça-feira, 30/03/2021 - 17:18
Última edição feita por FantasyFantasy em Sexta-feira, 17/09/2021 - 06:08
Comentários do remetente:

شعر: احمد شاملو
آهنگساز: شادمهر عقیلی
سال انتشار: 1374 (1995)

🔗⤴ متن اصلی شعر در تارنمای شاملو

من و تو، درخت و بارون …

من باهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
من درختم تو باهار ــ
نازِ انگشتای بارونِ تو باغم می‌کنه
میونِ جنگلا تاقم می‌کنه.

تو بزرگی مثِ شب.
اگه مهتاب باشه یا نه
تو بزرگی
مثِ شب.

خودِ مهتابی تو اصلاً، خودِ مهتابی تو.
تازه، وقتی بره مهتاب و
هنوز
شبِ تنها
باید
راهِ دوری‌رو بره تا دَمِ دروازه‌ی روز ــ
مثِ شب گود و بزرگی
مثِ شب.

تازه، روزم که بیاد
تو تمیزی
مثِ شبنم
مثِ صبح.

تو مثِ مخملِ ابری
مثِ بوی علفی
مثِ اون ململِ مه نازکی:
اون ململِ مه
که رو عطرِ علفا، مثلِ بلاتکلیفی
هاج و واج مونده مردد
میونِ موندن و رفتن
میونِ مرگ و حیات.

مثِ برفایی تو.
تازه آبم که بشن برفا و عُریون بشه کوه
مثِ اون قله‌ی مغرورِ بلندی
که به ابرای سیاهی و به بادای بدی می‌خندی...

من باهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
من درختم تو باهار،
نازِ انگشتای بارونِ تو باغم می‌کنه
میونِ جنگلا تاقم می‌کنه.

Tradução para InglêsInglês
Alinhar parágrafos

You and I, The Tree and The Rain

I'm the spring you're the ground
I'm the ground you're the tree
I'm the tree you're the spring
I'm the tree you're the spring
 
[Chorus]
I'm the spring you're the ground
I'm the ground you're the tree
I'm the tree you're the spring
I'm the tree you're the spring
 
[Chorus]
The coquetry of your rain fingers, make me garden
Make me lonely, in the midst of the forests
 
The coquetry of your rain fingers, make me garden
Make me lonely, in the midst of the forests
 
You're great, like the night,
Whether it's moonlight or not,
You are great
Like the night
 
You're the moonlight itself, soever
The moonlight itself
Like the night, you're deep and great
Like the night
 
If even comes the day,
You are clean
Like the dew
Like the morning
 
[Chorus]
If even the day comes
You are clean
Like the dew
Like the morning
 
You are like the velvet of cloud
Like the smell of grass
Like that white cloth of the fog, thin
That white cloth of the fog
That on the aroma of grasses,
Is puzzled hesitant
Between staying and going,
Between dying or living
 
You're like snows
If snows melt too, and the mountain becomes naked,
You're that proud and tall summit,
You're that proud and tall summit
That you're laughing at the black clouds and bad winds
 
The coquetry of your rain fingers, make me garden
In the midst of the forests,
Make me lonely
 
Obrigado!
thanked 8 times

در حسرت دیدار تو آواره‌ترینم
𝐿𝑜𝓃𝑔𝒾𝓃𝑔 𝓉𝑜 𝓂𝑒𝑒𝓉 𝓎𝑜𝓊,
𝐼'𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓈𝓉 𝓈𝓉𝓇𝒶𝓎 𝑜𝓃𝑒 😒
~ BΣΉZΛD ~
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶
Help to improve AvaNevis, An Auto Transliterator
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶
📛 ©️ 2021 under CC BY-NC-SA 4.0🔗
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶

Adicionado por aariapooraariapoor em Sábado, 11/09/2021 - 05:55
Comentários do autor:

You're the moonlight itself, soever
The moonlight itself

5
Seus pontos: None Média: 5 (2 votes)
Traduções de "من و تو، درخت و ..."
Inglês aariapoor
5
Idioms from "من و تو، درخت و ..."
Comentários
aariapooraariapoor    Domingo, 12/09/2021 - 00:33

Saas efkharisto a lot Flora 😉
Se agapo penta Heart Heart Heart Heart Heart

I don't know if my Greek have meaning 😁 thanks for your attention and review 😘

florboxflorbox    Domingo, 12/09/2021 - 08:33

I loved the lyrics in English! I am sure that the original lyrics are even more poetic ( I don't know Persian though) but the result was perfect in its simplicity. Well done !!

aariapooraariapoor    Sexta-feira, 17/09/2021 - 03:36

I'm glad it got your attention Heart
It's expected though for Shamlou poem to grab the audience at the air 🤗
I didn't have that much role in it 😁

art_mhz2003art_mhz2003    Quinta-feira, 16/09/2021 - 23:48

As like as The Tree and The Rain The song and the translation is So soulful and beautiful .......Thanks a lot.... Regular smile

aariapooraariapoor    Sexta-feira, 17/09/2021 - 03:39

The coquetry of your eyes, make me a translator
Make me lonely, in the midst of the lyrics 😁

MJ-Q8MJ-Q8    Quinta-feira, 16/09/2021 - 23:50
5

🌟🌟🌟🌟🌟

aariapooraariapoor    Sexta-feira, 17/09/2021 - 03:49

You're the star itself, soever
The star itself
Like the star, you're bright and great
Like the star...

Shukran jazilaa yaa sadiqi!

MJ-Q8MJ-Q8    Quinta-feira, 16/09/2021 - 23:50

🎶🎵🎶🎵🎧🎧🎶🎵
Millions of thanks are not enough for the beautiful translation. Well done ❤️🌹🎵🎶 
🎶🎵🎶🎵🎧🎧🎶🎵

aariapooraariapoor    Sexta-feira, 17/09/2021 - 03:53

Your attention/comment is way way more than enough 💯🙏 let alone the "thanks", and some more millions of them 🤦🏽‍♂️❤️ 😁

Read about music throughout history