My Last Breath ( Tradução para Búlgaro)

Advertisements
Inglês

My Last Breath

Hold on to me, love
You know I can't stay long
All I wanted to say was
I love you and I'm not afraid
Can you hear me?
Can you feel me in your arms?
 
Holding my last breath
Safe inside myself
Are all my thoughts of you
Sweet raptured light, it ends here tonight
 
I'll miss the winter
A world of fragile things
Look for me in the white forest
Hiding in a hollow tree (come find me)
I know you hear me
I can taste it in your tears
 
Holding my last breath
Safe inside myself
Are all my thoughts of you
Sweet raptured light it ends here tonight
 
Closing your eyes to disappear
You pray your dreams will leave you here
But still you wake and know the truth
No one's there
 
Say goodnight
Don't be afraid
Calling me calling me as you fade to black
 
Holding my last breath
Safe inside myself
Are all my thoughts of you
Sweet raptured light it ends here tonight
 
Última edição feita por azucarinhoazucarinho em Sexta-feira, 28/04/2017 - 21:00
Tradução para BúlgaroBúlgaro
Alinhar parágrafos
A A

Последният ми дъх

Дръж се за мен, любов
Знаеш, че не мога да остана за дълго
Това, което исках да кажа беше
Обичам те и не се страхувам
Можеш ли да ме чуеш?
Можеш ли да ме усетиш в ръцете си?
 
Задържайки последния си дъх
На сигурно в себе си
Са всичките ми мисли за теб
Сладка възторжена светлина, свършва се тук, тази вечер
 
Зимата ще ми липсва
Свят от чупливи неща
Търси ме в бялата гора
Криейки се в кухо дърво (ела ме намери)
Знам, че ме чуваш
Вкусвам го в сълзите ти
 
Задържайки последния си дъх
На сигурно в себе си
Са всичките ми мисли за теб
Сладка възторжена светлина, свършва се тук, тази вечер
 
Затваряйки очите си, за да изчезнеш
Се молиш сънищата ти да те оставят тук*
Но все още се събуждаш и знаеш истината
Няма никого там
 
Кажи лека нощ
Не се страхувай
Привиквайки ме, привиквайки ме докато изчезваш**
 
Задържайки последния си дъх
На сигурно вътре в мен
Са всичките ми мисли за теб
Сладка възторжена светлина, свършва се тук, тази вечер
 
^|TDS|^
Adicionado por Th3D4rkStarTh3D4rkStar em Sexta-feira, 22/09/2017 - 22:07
Adicionado em resposta ao pedido de Zarina01Zarina01
Comentários do autor:

*- Думата "dreams" може също да означава "мечти".
**- Думата "fade" означава също "избледнявам", но в този смисъл е по-добре преведена като "изчезвам".

Comentários